Arquivo da Fundación Isla Couto

O Arquivo da Fundación Isla Couto nace en xaneiro de 2015 a raíz do depósito e custodia da documentación persoal e profesional de Xaime Isla Couto e Ramiro Isla Couto.

O Arquivo consta de dous fondos:

  • Fondo Xaime Isla Couto (1915-2012).
  • Fondo Ramiro Isla Couto (1896-1987).

Responsable técnico do arquivo

Inhaqui Solla Covelo.

LOCALIZACIÓN

Rúa Vázquez Varela 54, 3º andar, 36204 Vigo.

CONDICIÓNS DE ACCESO E USO

Arestora o arquivo da Fundación atópase en proceso de ordenamento, catalogación e inventariado polo que o acceso á documentación fica limitado pola natureza dos traballos que se están a desenvolver.

Pregamos se realice unha consulta previa sobre a dispoñibilidade de consulta no teléfono 986 437 106 en horario de 10,00 h. a 14,00 h de luns a venres. Pechado en agosto.