Padroado

Padroado Fundación Isla Couto

Padroado Fundación Isla Couto

Presidente

 • Manuel Meixide Vecino

Vicepresidenta

 • Laura González Novoa

Secretario

 • Pablo Estévez Rodríguez

Vogais

 • Alberte Meixide Gaioso
 • Alfonso Carbajo Isla
 • Álvaro Mateo Sixto
 • Antón Vidal Andión
 • Anxo Calvo Silvosa
 • Celso Gándara Carneiro
 • Francisco Xavier Martínez Cobas
 • Marcelino Agís Villaverde
 • Víctor Fernández Freixanes
 • Xosé L. Pastoriza Rozas
 • Xosé Carlos Morell González
 • Xosé María Pin Millares
 • Xulio Andión Marán