Caricaturas do Café Derby – Músicos, camareiros e clientes nunha folla de carta do bar

Caricaturas do Café Derby - Músicos, camareiros e clientes nunha folla de carta do bar

Caricaturas do Café Derby – Músicos, camareiros e clientes nunha folla de carta do bar

Caricaturas do Café Derby – Músicos, camareiros e clientes nunha folla de carta do bar