1944 Acto de constitución do Consello de Galiza en Montevideo

1944 Acto de constitución do Consello de Galiza en Montevideo

1944 Acto de constitución do Consello de Galiza en Montevideo

1944 Acto de constitución do Consello de Galiza en Montevideo