Ramiro Isla Couto

TERRA. BOLETÍN DA CULTURA GALEGA. IDEARIUM DA I.N.G. N’AMÉRICA DO SUL

 • Anónimo, “Da Causa. Bibliografía”, Terra, n.1, xuño 1923, p. 14
 • Anónimo, “Da Causa. De Nós”, Terra, n.2, p.18.
 • Anónimo, “Bibliografía”, Terra, n.3, pp. 13-14.
 • Anónimo, “Da Causa. De Nós”, Terra, n.4, p.13-14.
 • Anónimo, “Ao marxen d’autualidade”, Terra, n.5, pp.6-7.
 • Anónimo, “Bibliografía”, Terra, n.5, pp. 6-7.

REVISTA CÉLTIGA

 • Anónimo, “Anuncio Idearium Galeguista”, Céltiga, n. 18, 25 setembro 1925.
 • Anónimo, “Idearium Galeguista.Ideas galegas”, Céltiga, n. 19, 10 outubro 1925.
 • Anónimo, “Idearium Galeguista. Ideas galegas”, Céltiga, n. 20, 25 outubro 1925.
 • Anónimo, “Idearium Galeguista. Ideas galegas. Ortodoxia e Heterodoxia nacionalista”, Céltiga, n. 23, 10 decembro 1925.
 • Anónimo, “Idearium Galeguista. Ideas galegas sobre a Federación de Sociedades Gallegas Agrarias e Culturales”, Céltiga, 24, 25 decembro 1925.
 • Anónimo, “Idearium Galeguista. Un devanceiro. Lugrís Freire”, Céltiga, n. 31, 10 abril 1926.

A FOUCE. PERIÓDICO GALEGO

 • R.I.C., “O idioma galego”, A Fouce. Periódico galego, n. 22, 1 novembro 1930
 • R.I.C., “Insistindo. Gobernos e soberanías”, A Fouce. Periódico galego, n. 23, 1 decembro 1930.
 • R.I.C., “Insistindo- horas de liberdade. A India”, A Fouce. Periódico Galego, n. 24, 17 nadal 1930.
 • ISLA COUTO, “Os Nazonalistas galegos non deben ir o palramento”, A Fouce. Periódico Galego, n. 24, 17 nadal 1930.
 • R.I.C., “Insistindo. Badocos e reaccionarios”, A Fouce. Periódico galego, n. 26, 15 xaneiro 1931.

EL PUEBLO GALLEGO

 • “Sentimento i Aición”, El Pueblo Gallego, 28 de junio de 1936, p. 4.

SAUDADE. VERBA GALEGA DAS AMÉRICAS

 • “O problema lingüístico de Galiza”, xuño 1943, n.4 , pp. 13-15

GALICIA. REVISTA DEL CENTRO GALLEGO

 • Arnois, “O idioma perseguido”, nº 10, xullo-agosto de 1954, p. 19

RAMÓN OTERO PEDRAYO. A SÚA VIDA, A SÚA OBRA. HOMAXE DA GALICIA UNIVERSAL

 • Silvio Santiago, Ramiro Isla e Carlos Herrero Alonso, “Xustificación e ofrenda”, Caracas, 1958, p.

EPISTOLARIO

 • Carta de 18-12-1924 a Fermín Penzol, Madrigal (Chaco arxentino), reproducida en Grial, nº73 (1981), p. 317. (Fundación Penzol).
 • Carta de 3-07-1925 a Ramón Villar Ponte, Bos Aires (Parlamento de Galicia)
 • Carta de 14-08-1925 a Fermín Penzol, Posadas (Misiones, Arxentina) (Fundación Penzol).
 • Carta de 06-05-1926 a Fermín Penzol (Fundación Penzol).
 • Carta de 10-05-1926 a Ramón Villar Ponte, Misiones, Argentina (Parlamento de Galicia)
 • Carta de 27-05-1926 de Fermín Penzol (Fundación Penzol).
 • Carta de 06-10-1926 a Fermín Penzol (Fundación Penzol).
 • Carta de 07-10-1926 a Fermín Penzol reproducida en Grial, nº73 (1981), p. 327-329. (Fundación Penzol)
 • Carta a Ramón Otero Pedrayo, 30 de xuño de 1954 (Fundación Penzol).
 • Carta a Ramón Otero Pedrayo, 20 de xaneiro de 1955 (Fundación Penzol).
 • Carta a Ramón Otero Pedrayo, 23 de febreiro de 1956 (Fundación Penzol).
 • Carta a Ramón Piñeiro, 17 de abril de 1956 (Fundación Penzol).
 • Carta a Ramón Piñeiro, 20 de xaneiro de 1957 (Fundación Penzol).

SOBRE RAMIRO ISLA COUTO

 • GONZÁLEZ TOSAR, L., “Foísenos un século de memoria”, en Grial. Revista Galega de Cultura Tomo 26, n. 99 (xan.-marzo 1988) ; p. 93-94.
 • “Ramiro Isla Couto”, en Gran Enciclopedia Gallega. Silverio Cañada. Esta entrada foi revisada e completada polo seu irmán Xaime Isla Couto.