Renovación do Padroado e nova sede social

A Fundación Isla Couto ten renovado no último ano o seu padroado coas seguintes novidades:

1. Presidencia: D. Manuel Meixide Vecino ten substituído na presidencia da Fundación a Dona Cristina Nóvoa Pedreira, viúva de Xaime Isla Couto, tralo seu falecemento o 16 de xuño de 2014.

2. Secretaría: D. Pablo Estévez Rodríguez pasa a integrarse no Padroado da Fundación séndolle encomendados os labores de secretaría dos que era responsable D. Antón Vidal Andión, nomeado recentemente Presidente da Editorial Galaxia.

3. Vogais: Pasa a formar parte do Padroado en condición de vogal, D. Celso Gándara.

Ao tempo, desde febreiro de 2015 a Fundación Isla Couto ten nova sede social na Rúa Vázquez Varela 54, 3º andar, 36204 en Vigo. A nova sede tense instalado no local ocupado pola Sección de Ciencias Relixiosas e Espiritualidade da Biblioteca de Humanidades da Fundación.

O horario de atención ao público é de 10 a 14 horas de luns a venres. Por mor dos traballos de ordenamento do arquivo da Fundación está restrinxida temporalmente a atención presencial. Pregamos se poñan previamente en contacto con D. Inhaqui Solla Covelo, bibliotecario e arquiveiro da Fundación no teléfono: 986 437 106 ou no correo electrónico: info[@]fundacionislacouto.org.

 

Os comentarios están pechados.

» Mais novas da Fundación