Arquivo da Fundación Isla Couto

O Arquivo da Fundación Isla Couto nace en xaneiro de 2015 a raíz do depósito e custodia da documentación persoal e profesional de Xaime Isla Couto e Ramiro Isla Couto.

O Arquivo consta de dous fondos:

 • Fondo Xaime Isla Couto (1915-2012).
 • Fondo Ramiro Isla Couto (1896-1987).

Responsable técnico do arquivo

Inhaqui Solla Covelo.

LOCALIZACIÓN

Rúa Vázquez Varela 54, 3º andar, 36204 Vigo.

CONDICIÓNS DE ACCESO E USO

Arestora o arquivo da Fundación atópase en proceso de ordenamento, catalogación e inventariado polo que o acceso á documentación fica limitado pola natureza dos traballos que se están a desenvolver.

Pregamos se realice unha consulta previa sobre a dispoñibilidade de consulta no teléfono 986 437 106 en horario de 10,00 h. a 14,00 h de luns a venres. Pechado en agosto.

Xaime Isla Couto

Libro

 • Construír Galicia, Trasalba-Ourense, Fundación Otero Pedrayo, 1992

Artigos xornalísticos

A Fouce. Periódico galego.

 • Lourenzo, “Notas d-un Ultreya”, A Fouce. Periódico galego, n. 53, 15-8-1932.
 • Lourenzo, “Notas d-un Ultreya”, A Fouce. Periódico galego, n. 59, 15-3-1933.

Nós. Revista galega de cultura

 • Xaime Isla Couto, “Venres. Diario. Ultreya. 1ª Xeira (Misión Biolóxica de Galiza)”, Nós, n. 107, 15-11-1932, pp. 214-215.

A Nosa Terra. Boletín do Partido Galeguista

 • Xaime Isla, “Notas pra un programa da Unión de Mocedades Galeguistas”, A Nosa Terra, 2-X-1933.
 • F. Fernández del Riego e Illa, “A primeira Circular do Consello Nacional da F.M.G”, A Nosa Terra, 3-2-1934, , p. 3.
 • Anónimo, “Segredaría de organización”, A Nosa Terra, 16-6-1934.
 • X. Illa Couto, “Falar e facer”, A Nosa Terra, 25-8-1934.
 • Anónimo, “Segredaría de Orgaización”, A Nosa Terra, 8-9-1934.
 • Anónimo, “Segredaría de Orgaización. Decreto pra todl-os grupos. Bandeira e distintivo”, A Nosa Terra, 15-9-1934.
 • Anónimo,“Homaxe á Editorial Nós”, A Nosa Terra, 6-10-1934.
 • Anónimo, “Consiñas para os grupos”, A Nosa Terra, 9-2-1935.
 • Illa, “Índice”, A Nosa Terra, 13-IV-1935.
 • Anónimo, “Segredaría de Orgaización. Carta adeministrativa”, A Nosa Terra, 2-3-1935.
 • Anónimo, “Carta da Segredaría de Orgaización da F.M.G”, A Nosa Terra, 20-4-1935.
 • Illa, “No plano de aición da F.M.G. Células”, A Nosa Terra, 2-11-1935.
 • Illa, “No plano de aición da Mocedade. A estructura xeral”, A Nosa Terra, 15-11-1935.
 • Illa, “No plano de acción da Mocedade. Os irmáns e a irmandade”, A Nosa Terra, 20-12-1935.

Guieiro. Outavoz patriótico da F.M.G

 • “Problemas da F.M.G. Cando orgaizemos as nosas forzas seremos triplemente pra causa de Galiza”, Guieiro, n.3, 1-12-1935.
 • “Problemas da F.M.G. Dar un ordeamento i-un plan a propaganda”, Guieiro, n. 4, 15-12-1935.
 • “Problemas da F.M.G. Vigor interno e valorización universal pol-as relacións internacionás”, Guieiro, n. 5, 1-1-1936.
 • “Problemas da F.M.G. Plano de aición- orgaización de grupos e delegaciós”, Guieiro, n.6, 15-1-1936.
 • “Problemas da F.M.G. Plano de aición i orgaización. Estructura xeral”, Guieiro, n.8, 1-3-1936.
 • “Problemas da F.M.G. Células”, Guieiro, n.9, 15-3-1936.
 • “Proiecto de Estatuto da F.M.G”, Guieiro, n. 10, 15-4-1936.
 • “Problemas da F.M.G”, Guieiro, n. 11, 1-5-1936.
 • “Problemas da F.M.N”, Guieiro, n. 13, 1-7-1936.

El Pueblo Gallego

 • “O Seminario de Estudos Galegos en Fisterra”, El Pueblo Gallego, 9-71936.

La Noche. Suplemento del sábado.

 • Anonimo, “Guión” en La Noche. Suplemento del sábado, n. 1, 15-10-1949, p. 1.
 • Santiago Fernández, “El ahorro gallego” en La Noche. Suplemento del sábado, n. 1, 15-10-1949, p. 7.
 • Santiago Fernández, “Los tópicos de nuestra vida económica: campo y ciudad”, en La Noche. Suplemento del sábado, n. 4, 5-11-1949, p. 1.
 • Jaime Lorenzo, “Un plan económico para Galicia”, en La Noche. Suplemento del sábado, n. 7, 26-11- 1949, p. 6.
 • Jaime Lorenzo, “El Banco de Vigo”, en La Noche. Suplemento del sábado, n. 14, 2-1-1950, p. 3.

Atlántico Diario

 • “O segrar salesiano na sociedade actual”, 1995.

Relatorios e conferencias

Primeiro Congreso da Emigración Galega, Buenos Aires, 1956

 • “A axuda dos emigrados no desenvolvemento económico de Galicia”, (reproducido en Primeiro Congreso da Emigración Galega, Bos Aires, Ed. Nós, 1959, pp. 1930-135; en Revista de Economía de Galicia, núm. 11-12, septiembre-diciembre 1959, pp.50-54; en Construír Galicia, Trasalba-Ourense, Fundación Otero Pedrayo, 1992, pp. 53-70)

Ciclo de Conferencias “Problemática económico-social galega”, xuño 1968.

 • “Estrutura financeira e desenvolvemento rexional”, publicado en Introducción á economía galega de hoxe, Vigo, Galaxia, 1969, pp. 137-151. (reproducido en Construír Galicia, Trasalba-Ourense, Fundación Otero Pedrayo, 1992, pp. 116-129)

Asemblea de suscritores e amigos de Encrucillada, 5-6 decembro 1986.

 • “Dez anos da Igrexa galega. Guión esquemático” en Encrucillada. Revista Galega de Pensamento Cristián, nº 50, (novembro-decembro 1986), p. 20.

Congreso de economía de Galicia

 • “A globalización como marco para o estudio e desenvolvemento da economía galega” en JORDÁN RODRÍGUEZ, Manuel e FERNÁNDEZ LEICEAGA, Xoaquín, (eds.), Congreso de Economía de Galicia ( 23-25 setembro 1998, Santiago de Compostela), Santiago de Compostela, Universidade de Santiago de Compostela, 1999, pp. 25-32.

Congreso A cultura no século XXI

 • “O noso desafío cultural para o século XXI”, en Congreso A Cultura no Século XXI, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, 2001.

Editoriais

Editoriais Revista de Economía de Galicia

1958

 • “Sentido de lo económico y comunidad”, Revista de Economía de Galicia, núm. 1, enero-febrero 1958, pp. 1-2, (reproducido en Construír Galicia, Trasalba-Ourense, Fundación Otero Pedrayo, 1992, pp. 11-14)
 • “Solidaridad de nuestras ciudades y comarcas”, Revista de Economía de Galicia, núm. 2, marzo-abril 1958, pp. 1-2, (reproducido en Construír Galicia, Trasalba-Ourense, Fundación Otero Pedrayo, 1992, pp. 15-19)
 • “Ahorro e industrialización”, Revista de Economía de Galicia, núm. 3-4, mayo-agosto 1958, pp. 1-2 (reproducido en Construír Galicia, Trasalba-Ourense, Fundación Otero Pedrayo, 1992, pp. 27-30)
 • “La banca y Galicia”, Revista de Economía de Galicia, núm. 5-6, septiembre-diciembre 1958, pp. 1-2 (reproducido en Construír Galicia, Trasalba-Ourense, Fundación Otero Pedrayo, 1992, pp. 35-37)

1959

 • “Ante un nuevo año”, Revista de Economía de Galicia, núm. 7-8, enero-abril 1959, pp. 1-2 (reproducido en Construír Galicia, Trasalba-Ourense, Fundación Otero Pedrayo, 1992, pp. 38-40)
 • “Cooperativismo”, Revista de Economía de Galicia, núm. 7-8, enero-abril 1959, pp. 1-2 (reproducido en Construír Galicia, Trasalba-Ourense, Fundación Otero Pedrayo, 1992, pp. 41-43)
 • “Nueva política económica y desarrollo regional”, Revista de Economía de Galicia, núm. 9-10, mayo-agosto 1959, p.1-2 (reproducido en Construír Galicia, Trasalba-Ourense, Fundación Otero Pedrayo, 1992, pp. 44-45)
 • “Industrialización y comercialización”, Revista de Economía de Galicia, núm. 9-10, mayo-agosto 1959, p.1 (reproducido en Construír Galicia, Trasalba-Ourense, Fundación Otero Pedrayo, 1992, pp. 46-49)
 • “Una industria en crisis”, Revista de Economía de Galicia, núm. 11-12, septiembre-diciembre 1959, pp.1-2 (reproducido en Construír Galicia, Trasalba-Ourense, Fundación Otero Pedrayo, 1992, pp. 50-52)
 • “Capitales extranjeros y emigración”, Revista de Economía de Galicia, núm. 11-12, septiembre-diciembre 1959, pp.2-3 (reproducido en Construír Galicia, Trasalba-Ourense, Fundación Otero Pedrayo, 1992, pp. 71-72)

1960

 • “Administración y desarrollo económico”, Revista de Economía de Galicia, núm. 13-14, enero-abril 1960, pp.1-4 (reproducido en Construír Galicia, Trasalba-Ourense, Fundación Otero Pedrayo, 1992, pp. 73-79)
 • “Un congreso internacional de economías regionales”, Revista de Economía de Galicia, núm. 15-16, mayo-agosto 1960, pp.1-3 (reproducido en Construír Galicia, Trasalba-Ourense, Fundación Otero Pedrayo, 1992, pp. 80-83)
 • “Teorías y realidades económicas”, Revista de Economía de Galicia, núm. 17-18, setiembre-diciembre 1960, pp. 1-3 (reproducido en Construír Galicia, Trasalba-Ourense, Fundación Otero Pedrayo, 1992, pp. 89-93)

1961

 • “Nuestra economía agropecuaria y el Mercado Común Europeo”, Revista de Economía de Galicia, núm. 19-20, enero-abril 1961, pp. 1-3 (en Construír Galicia, Trasalba-Ourense, Fundación Otero Pedrayo, 1992, pp. 94-97)
 • “Regionalismo económico”, Revista de Economía de Galicia, núm. 23-24, setiembre-diciembre 1961, pp. 1-4 (reproducido en Construír Galicia, Trasalba-Ourense, Fundación Otero Pedrayo, 1992, pp. 98-102)

1962

 • “Presentación”, Revista de Economía de Galicia, núm. 25-30, enero-diciembre 1962, pp. 1-3 (reproducido en Construír Galicia, Trasalba-Ourense, Fundación Otero Pedrayo, 1992, pp. 104-106 co título “Don Cruz Gallástegui Unamuno”)

1967

 • “In memoriam”, Revista de Economía de Galicia, núm. 57-60, mayo-diciembre 1967, pp. 1-4

1968

 • “Ante una nueva era”, Revista de Economía de Galicia, núm. 64-65, julio-diciembre 1968, pp. 1-2 (reproducido en Construír Galicia, Trasalba-Ourense, Fundación Otero Pedrayo, 1992, pp. 113-115)

Artigos

Colección Grial

 • “Algúns caraiteres da economía galega aitual” en Aspectos económicos y jurídicos de Galicia, Colección Grial núm. 4, Vigo, Galaxia, 1952, pp. 37-45 (reproducido en Economía e Sociedade en Galicia 1958-1967 (Vigo, Galaxia, 1968) co título “A xeito de limiar”, pp. 9-20)

Sobre Ramón Otero Pedrayo

 • “Unha quintaesencia de Galicia” en Ramón Otero Pedrayo. A súa vida e a súa obra. Homaxe da Galicia Universal, Caracas, 1958 (reproducido en Construír Galicia, Trasalba-Ourense, Fundación Otero Pedrayo, 1992, pp. 156-159)

Revista de Economía de Galicia

 • “Un plan de industrialización de la riqueza maderera gallega” en Revista de Economía de Galicia, núm. 1, xaneiro-febreiro 1958, pp. 13-21.
 • Jaime Lorenzo, “La comarca como futura entidad de nuestra organización administrativa”, Revista de Economía de Galicia, núm. 2, marzo-abril 1958, pp. 12-14 (reproducido en Construír Galicia, Trasalba-Ourense, Fundación Otero Pedrayo, 1992, pp. 20-26)
 • Jaime Lorenzo, “Ética y economía”, Revista de Economía de Galicia, núm. 3-4, mayo-agosto 1958, pp. 22-23 (reproducido en Construír Galicia, Trasalba-Ourense, Fundación Otero Pedrayo, 1992, pp. 31-34)
 • Anónimo, “Un proyecto de Cooperativa Industrial Conservera en las Rías Bajas”, Revista de Economía de Galicia, núm. 11-12, septiembre-diciembre 1959, pp.15-18.
 • Anónimo, “Un ejemplo de industrialización básica. La producción de cementos artificiales en Galicia”, Revista de Economía de Galicia, núm. 15-16, mayo-agosto 1960, pp. 5-10 (reproducido en Construír Galicia, Trasalba-Ourense, Fundación Otero Pedrayo, 1992, pp. 84-88)
 • “Los problemas financieros del desarrollo regional” en Revista de Economía de Galicia, Ano VII, maio-agosto 1964, núms. 39-40, pp. 15-17 (reproducido en Construír Galicia, Trasalba-Ourense, Fundación Otero Pedrayo, 1992, pp. 107-112)

Revista Galega de Estudios Agrarios

 • “Presentación”, Revista Galega de Estudios Agrarios, nº 4, pp. 9-10.

Sobre a Revista de Economía de Galicia

 • “A “Revista de Economía de Galicia”: Notas personales para unha historia”, en Galicia 1950-1980 trinta anos de cultura, Vigo, Galaxia, 1980, p. 8.

Sobre Ramón Piñeiro e Galaxia

 • “Ramón e Galaxia” en Homenaxe a Ramón Piñeiro, A Coruña, Fundación CaixaGalicia, 1991, pp. 51-66.

Revista Galega de Economía

 • ISLA COUTO, Xaime, MARTÍNEZ COBAS, F.X., e ROJO SÁNCHEZ, J. “Aforro e sistema financiero”, Revista galega de economía, Vol. 9, n. 1, (2000); p. 273-292.

Sobre Alfonso Zulueta de Haz

 • “Alfonso Zulueta de Haz” en LOBATO, X., Viguíssimos, A Coruña, Fundación Caixa Galicia, 1998, p. 116.

Sobre Xohán Ledo

 • “Un galeguista elegante e discreto” en Grial. Extraodinario Nadal, 2006, pp. 8-9.

Discursos

 • “Discurso do doutorando” en Doutor Honoris Causa do profesor Xaime Isla Couto, Pontevedra, Universidade de Vigo, 1999.
 • Linguaxe, economía e poder. Discurso de ingreso na Real Academia Galega, A Coruña, Real Academia Galega, 1999.
 • Xubileo do mundo da cultura na Diócese de Tui-Vigo, 2000, (inédito).
 • Entrega da Insignia de Ouro da Universidade de Santiago de Compostela, 2001, (inédito).

Prólogos e limiares

 • “Prólogo” en BOUZADA FERNÁNDEZ, X. e LORENZO SUÁREZ, A.M., Redes sociais e conxuntos de acción : análise do movemento asociativo veciñal vigués, Vigo, Galaxia-Igesco, 1996, pp. 7-9.
 • “Limiar” en BOUZADA, Xan (Ed.), O desenvolvemento comunitario local. Un reto da sociedade civil. Elementos teóricos e metodolóxicos, Vigo, Igesco-Galaxia, 1999, pp. 7-10.
 • “Prólogo” en AGÍS VILLAVERDE, M, Crónica viva do pensamento galego, Vigo, IGESCO, 2001.

Poema

 • “A Paco del Riego (abreviatura para un poema épico” en Francisco Fernández del Riego. Vigo dende o corazón de Galicia, Vigo, Concello de Vigo-Galaxia-Penzol, 2012, pp.132-133. Reproducido do libro homenaxe a Francisco Fernández del Riego do ano 1975.

Recensións

 • “Mircea Eliade. Una filosofía de lo sagrado” de AGÍS VILLAVERDE, M., en Encrucillada. Revista galega de Pensamento Cristián, nº 74 (setembro-outubro 1991), pp. 100-102.

Folletos

 • “Colección Grial” en Presentación da reimpresión facsimilar da Colección Grial, Vigo, Galaxia, 1990.
 • “Texto da presentación da Biblioteca de Economía de Galaxia, 1956”, en Construír Galicia, pp. 61-64.

Documentos e manifestos políticos

 • “Un partido popular galego”, 10 de xullo de 1976, reproducido en Construír Galicia, pp.130-135
 • “Chamamento para un galeguismo democrático”,1979, reproducido en Construír Galicia, pp. 136-141.

Conversas e entrevistas

 • Entrevista con Victor Freixanes en Unha ducia de galegos, Galaxia, 1976, pp. 163-181.
 • Conversa inédita de 1977 en Construír Galicia, pp.142-147.
 • Entrevista en Latexo. Revista da Unión de Empregados da Caixa de Aforro Municipal de Vigo, outubro 1982, (reproducido en Construír Galicia, p. 148-155).
 • Faro de Vigo, 22-9-1986, co gallo da concesión do Memorial Xoán XXIII.
 • “O Padre Seixas : profético, galego e universal”, conversa con Silvestre Gómez Xurxo, Encrucillada, N. 90 (nov.-dec. 1994) ; p. 98-103.
 • Conversa con Vitorino Pérez Prieto no libro Galegos e cristiáns. “Deus fratresque Gallaeciae”, 1995, SEPT.
 • Atlántico Diario, 29-1-1999, co gallo do ingreso na Real Academia Galega.
 • Faro de Vigo, 30-4-1999, co gallo da investidura como Doutor Honoris Causa pola Universidade de Vigo.
 • A Nosa Terra, 27-1-2000.
 • “Conversa con Francisco Fernández del Riego e Xaime Isla Couto: corenta anos de Grial”, entrevistados por Victor F. Freixanes, Grial. n. 157, 2003, pp. 50-57
 • Conversa con Marcelino Agís Villaverde “García Sabell e Galaxia”, en Medicina e humanismo: homenaxe a Domingo García-Sabell (compiladores, Marcelino Agís Villaverde, Darío Villanueva), Santiago de Compostela, Universidade de Santiago de Compostela, Servicio de Publicacións; Vigo : Editorial Galaxia, 2003, pp.193-207.

Conversas en Redacción Xove

Estes breves artigos foron o resultado das conversas de Xaime Isla con redactores novos do xornal Redacción Xove. Por mor de seren o resultado dunha síntese realizada polos redactores sen a intervención de Xaime Isla non poden ser atribuídos á súa autoría pero reflicten en grande medida o seu pensamento.

 • A fin dos totalitarismos
 • Arte moderna e cristianismo
 • Os valores do espírito
 • Valores da democracia
 • Os clubes xuvenís
 • A Europa das catedrais
 • A ética fronte ao reduccionismo

Sobre Xaime Isla Couto

 • VV.AA. Homenaxe a Xaime Isla Couto, Vigo, Galaxia, 1996.
 • AGÍS VILLAVERDE, M, Crónica viva do pensamento galego, Vigo, IGESCO, 2001, pp. 265-271.
 • FERNÁNDEZ DEL RIEGO, F., “Xaime Isla Couto” en LOBATO, X., Viguíssimos, A Coruña, Fundación Caixa Galicia, 1998, p. 62.
 • “Xaime Illa Couto” na Wikipedia.

Ramiro Isla Couto

TERRA. BOLETÍN DA CULTURA GALEGA. IDEARIUM DA I.N.G. N’AMÉRICA DO SUL

 • Anónimo, “Da Causa. Bibliografía”, Terra, n.1, xuño 1923, p. 14
 • Anónimo, “Da Causa. De Nós”, Terra, n.2, p.18.
 • Anónimo, “Bibliografía”, Terra, n.3, pp. 13-14.
 • Anónimo, “Da Causa. De Nós”, Terra, n.4, p.13-14.
 • Anónimo, “Ao marxen d’autualidade”, Terra, n.5, pp.6-7.
 • Anónimo, “Bibliografía”, Terra, n.5, pp. 6-7.

REVISTA CÉLTIGA

 • Anónimo, “Anuncio Idearium Galeguista”, Céltiga, n. 18, 25 setembro 1925.
 • Anónimo, “Idearium Galeguista.Ideas galegas”, Céltiga, n. 19, 10 outubro 1925.
 • Anónimo, “Idearium Galeguista. Ideas galegas”, Céltiga, n. 20, 25 outubro 1925.
 • Anónimo, “Idearium Galeguista. Ideas galegas. Ortodoxia e Heterodoxia nacionalista”, Céltiga, n. 23, 10 decembro 1925.
 • Anónimo, “Idearium Galeguista. Ideas galegas sobre a Federación de Sociedades Gallegas Agrarias e Culturales”, Céltiga, 24, 25 decembro 1925.
 • Anónimo, “Idearium Galeguista. Un devanceiro. Lugrís Freire”, Céltiga, n. 31, 10 abril 1926.

A FOUCE. PERIÓDICO GALEGO

 • R.I.C., “O idioma galego”, A Fouce. Periódico galego, n. 22, 1 novembro 1930
 • R.I.C., “Insistindo. Gobernos e soberanías”, A Fouce. Periódico galego, n. 23, 1 decembro 1930.
 • R.I.C., “Insistindo- horas de liberdade. A India”, A Fouce. Periódico Galego, n. 24, 17 nadal 1930.
 • ISLA COUTO, “Os Nazonalistas galegos non deben ir o palramento”, A Fouce. Periódico Galego, n. 24, 17 nadal 1930.
 • R.I.C., “Insistindo. Badocos e reaccionarios”, A Fouce. Periódico galego, n. 26, 15 xaneiro 1931.

EL PUEBLO GALLEGO

 • “Sentimento i Aición”, El Pueblo Gallego, 28 de junio de 1936, p. 4.

SAUDADE. VERBA GALEGA DAS AMÉRICAS

 • “O problema lingüístico de Galiza”, xuño 1943, n.4 , pp. 13-15

GALICIA. REVISTA DEL CENTRO GALLEGO

 • Arnois, “O idioma perseguido”, nº 10, xullo-agosto de 1954, p. 19

RAMÓN OTERO PEDRAYO. A SÚA VIDA, A SÚA OBRA. HOMAXE DA GALICIA UNIVERSAL

 • Silvio Santiago, Ramiro Isla e Carlos Herrero Alonso, “Xustificación e ofrenda”, Caracas, 1958, p.

EPISTOLARIO

 • Carta de 18-12-1924 a Fermín Penzol, Madrigal (Chaco arxentino), reproducida en Grial, nº73 (1981), p. 317. (Fundación Penzol).
 • Carta de 3-07-1925 a Ramón Villar Ponte, Bos Aires (Parlamento de Galicia)
 • Carta de 14-08-1925 a Fermín Penzol, Posadas (Misiones, Arxentina) (Fundación Penzol).
 • Carta de 06-05-1926 a Fermín Penzol (Fundación Penzol).
 • Carta de 10-05-1926 a Ramón Villar Ponte, Misiones, Argentina (Parlamento de Galicia)
 • Carta de 27-05-1926 de Fermín Penzol (Fundación Penzol).
 • Carta de 06-10-1926 a Fermín Penzol (Fundación Penzol).
 • Carta de 07-10-1926 a Fermín Penzol reproducida en Grial, nº73 (1981), p. 327-329. (Fundación Penzol)
 • Carta a Ramón Otero Pedrayo, 30 de xuño de 1954 (Fundación Penzol).
 • Carta a Ramón Otero Pedrayo, 20 de xaneiro de 1955 (Fundación Penzol).
 • Carta a Ramón Otero Pedrayo, 23 de febreiro de 1956 (Fundación Penzol).
 • Carta a Ramón Piñeiro, 17 de abril de 1956 (Fundación Penzol).
 • Carta a Ramón Piñeiro, 20 de xaneiro de 1957 (Fundación Penzol).

SOBRE RAMIRO ISLA COUTO

 • GONZÁLEZ TOSAR, L., “Foísenos un século de memoria”, en Grial. Revista Galega de Cultura Tomo 26, n. 99 (xan.-marzo 1988) ; p. 93-94.
 • “Ramiro Isla Couto”, en Gran Enciclopedia Gallega. Silverio Cañada. Esta entrada foi revisada e completada polo seu irmán Xaime Isla Couto.

Outros membros da familia

En construción

Cristina Nóvoa Pedreira

Cristina Novoa nena

A nena Cristina Novoa

Cristina Nóvoa Pedreira naceu en Vigo o 5 de marzo de 1922. Foi a terceira de catro irmáns. Os seus pais foron Francisco Nóvoa Patiño, natural de Pontevedra e vencellado ao Marquesado de Patiño, e María del Carmen Pedreira Lamaza, natural de Santiago de Compostela.

No ano 1928 a familia trasládase a vivir a Pontevedra. O seu pai, de ideoloxía republicana, foi detido no ano 1936 e confinado na casa durante dous anos. A súa nai trasládase a Santiago de Compostela á casa dos seus pais coas dúas fillas maiores e será onde Cristina estude o bacharelato no Instituto de Santiago de Compostela. No ano 1940 comeza os seus estudos de Filosofía e Letras, sección de Historia, na Universidade de Santiago de Compostela, aínda que posteriormente pediría o traslado do expediente á Universidade de Madrid para rematar a carreira por ensinanza non oficial.

Cristina Novoa e Xaime Isla en Raxó ca. 1950

Cristina Novoa e Xaime Isla en Raxó ca. 1950

No ano 1947 casa con Xaime Isla Couto. Compañeira de Xaime, sempre ao seu lado apoiándoo, participa activamente no traballo administrativo dos primeiros anos da Editorial Galaxia.

Cristina sempre di que foi na casiña que tiñan en Raxo, de nome “Illa Nova” como a colección literaria de Galaxia, onde aprendeu o galeguismo da man de Xaime, nos primeiros anos do matrimonio.

Cristina finou en Vigo o 16 de xuño de 2014 aos 92 anos de idade.

 

Contacto

Enderezo postal

Fundación Isla Couto
Rúa Vázquez Varela, 54, 3º andar
36204 Vigo
Tfno: 986 437 106

Por correo electrónico

Outros enlaces

Institucións da emigración galega no exterior

Autores

AGÍS VILLAVERDE, Marcelino

Marcelino Agis

Marcelino Agis

Marcelino Agís Villaverde (Raxó, Poio, 1963) é catedrático de Filosofía na Universidade de Santiago de Compostela. Desenvolve a súa investigación no ámbito do pensamento contemporáneo e é autor, entre outros títulos, de Crónica viva do pensamento galego (2001), Paul Ricoeur: a força da razào compartida (2004), Camiñantes. Un itinerario filosófico (2010), Conocimiento y razón práctica: un recorrido por la filosofía de Paul Ricoeur (2012). É membro do Padroado da Fundación Isla Couto.

BOUZADA FERNÁNDEZ, Xan

Xan Bouzada

Xan Bouzada

Xan Bouzada Fernández (Lugo, 1951-Vigo, 2008). Doutor en Socioloxía, profesor na Universidade de Vigo e director do IGESCO. Publicou varios libros sobre a materia da súa especialidade centrados na realidade galega, como Escola, cultura e vida comunitaria nun concello galego: Moaña (1988), Mapa cultural de Galicia. A situación socio-cultural dos concellos galegos (1991) e O desenvolvemento comunitario local (1999). É autor tamén de Familia e comunidade (2002). Xunto a Anxo M. Lorenzo Suárez escribiu Redes sociais e conxuntos de acción (1996).

Incorporouse ao consello de redacción de Grial en 1989, na etapa que dirixiu Carlos Casares. Ao longo destes case vinte anos, participou activamente nos labores da revista con numerosas colaboracións, encargándose, ademais, da coordinación dos monográficos “Os dilemas da acción cultural” (n. 130, 1996), “Sobre a sociedade da cultura” (n.149, 2001), “Demografía galega, un devalo imparable?” (n.162, 2004), “Espazos da cultura” (168, 2005) e a súa derradeira colaboración na coordinación da sección “Desafíos da educación” (n. 177, 2008).

LORENZO SUÁREZ, Anxo M.

Anxo Lorenzo

Anxo Lorenzo

Anxo M. Lorenzo (Vigo,1964) é licenciado en Filoloxía Hispánica e doutor en Filoloxía pola Universidade Autónoma de Barcelona. É profesor do departamento de Filoloxía Galega e Latina da Universidade de Vigo desde 1992, onde é profesor titular de universidade deste 2000. Foi Secretario Xeral de Política Lingüística (2009-2012) e arestora é Secretario Xeral de Cultura da Xunta de Galicia.

RÍOS, Xulio

Xulio Rios

Xulio Rios

Xulio Ríos (Moaña, 1958) é director do Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional (IGADI). Licenciado en Dereito pola USC, é autor e coautor de máis dunha ducia de libros de temática internacional. Asiduo colaborador de diferentes medios como El País, La Vanguardia ou Diario El Correo, ademais de diversas revistas especializadas, dirixe Tempo Exterior. Revista galega de análise e estudos internacionais.

 

TORRES QUEIRUGA, Andrés

Andrés Torres Queiruga

Andrés Torres Queiruga

Andrés Torres Queiruga (Aguiño, 1940) é teólogo, académico da Real Academia Galega, membro do Consello da Cultura Galega e cofundador de Encrucillada. Revista galega de pensamento cristián. En 1986 recibiu o Premio de Ensaio da Crítica Galega e en 2003 o Premio Trasalba. Entre os seus libros destacan Recupera-la salvación (1977), A revelación de Deus na realización do home (1985), Repensar a creación (1996), Repensar a resurrección (2002), Para unha filosofía da saudade (2003) e Repensar o mal (2010).

Coleccións

Colección Agra Aberta. Edición conxunta IGESCO-Editorial Galaxia

1996 Redes Sociais e Conxuntos de Acción

1996 Redes Sociais e Conxuntos de Acción

BOUZADA FERNÁNDEZ, X.M. e LORENZO SUÁREZ, A., Redes sociais e conxunto de acción. Análise do movemento asociativo veciñal vigués, Vigo, IGESCO-Galaxia, 1996

Fundamentado nun traballo de campo diversificado e en profundidade, este libro introduce liñas de investigación metodoloxicamente novidosas, pois o movemento veciñal é analizado na perspectiva dos conxuntos de acción e, por outra banda, investígase a posición social do movemento mediante a aplicación dunha análise de redes sociais estratéxicas. O producto final é unha valiosa contribución ós estudios sociolóxicos galegos que bota luz sobre o complexo entramado asociativo vigués.

 

1999 Desenvolvemento comunitario local

1999 Desenvolvemento comunitario local

BOUZADA FERNÁNDEZ, X.M (ed.), O desenvolvemento comunitario local. Un reto da sociedade civil. Elementos teóricos e metodolóxicos, Vigo, IGESCO-Galaxia, 1999.

Este libro reúne traballos que pretenden achegar desde a teoría e a metodoloxía, pero sobre todo desde as experiencias, elementos de reflexión sobre unha nova visión do local como ámbito posible para a iniciativa colectiva e as decisións anovadoras. Ademais, neste libro dáse conta de iniciativas de desenvolvemento comunitario levadas a cabo en Bretaña, Cataluña, Portugal e Galicia.

 

Colección Ensaio. Edición conxunta IGESCO-Editorial Galaxia

2001 Crónica viva do pensamento galego

2001 Crónica viva do pensamento galego

AGÍS VILLAVERDE, M., Crónica viva do pensamento galego, Vigo, IGESCO-Galaxia, 2001

Este libro ten como principal obxectivo levar ao gran público unha visión sintética e esencial do que foi a vida e a obra de figuras senlleiras da nosa historia cultural. Como afirma no limiar Xaime Isla, este é un libro “guiado por un talento didáctico exemplar, escrito cun estilo sinxelo, diáfano e atraente, sen pretensión erudita ou sistemática, e penetrado de quentura, humor e subxectividade; un libro ideal para iniciar e incitar ó coñecemento necesario dos nosos grandes pensadores”.

 

Biblioteca Fundación Isla Couto

2009 Repensar o mal

2009 Repensar o mal

TORRES QUEIRUGA, A., Repensar o mal. Da poneroloxía á teodicea, Vigo, Galaxia, 2009

Desde un punto de vista teolóxico e, ao tempo, filosófico, este libro volve pensar o problema do mal como inevitabilidade.

A intención deste libro é enfrontar o problema do mal en coherencia crítica coa cultura secular actual. Desenmascarar o malentendido no que incorren tanto os intentos filosóficos coma os teolóxicos ao manteren os antigos presupostos dun intervencionismo divino (ou demoníaco). Insistindo en que todo o mal nace do funcionamento autónomo do mundo e da liberdade, afirma a inevitabilidade do mal (poneroloxía).

Con instrumental crítico anovado, Torres Queiruga rompe o universo mítico de paraísos e demos e presenta así un Deus só pensable como Anti-mal

2010 Camiñantes

2010 Camiñantes

AGÍS VILLAVERDE, M., Camiñantes. Un itinerario filosófico, Vigo, Galaxia, 2010.

Escrito coa clara conciencia do xardineiro que aspira a obter pequenos froitos, co mesmo valor do artesanal, este libro camiña cara ao que dende as orixes da filosofía foi o fin máis elevado para o home: a felicidade. Unha felicidade sostíbel, construída cos retallos fuxidíos dos momentos de dita.
Velaquí un libro que fala do home actual e do seu mundo. Da vida como camiño con encrucilladas. Encrucilladas que levan a filosofía actual a buscar na linguaxe unha nova forma de supervivencia. Unha modalidade de encontro no inestable conflito de interpretacións dos múltiples discursos sobre a realidade.Camiñantes aborda os problemas derivados da globalización, a violencia e a soidade do home contemporáneo.

2010 Nós no mundo

2010 Nós no mundo

RIOS, X., Nós no mundo. Unha política exterior para Galicia, Vigo, Galaxia, 2010.

O obxectivo deste libro é reflexionar sobre a necesidade de que Galicia tome conciencia da importancia do factor exterior e, dese xeito, aproveitar as oportunidades que brinda a mundialización para asegurar o progreso e o benestar.
A mundialización configura un novo escenario internacional que revoluciona o papel e as funcións dos estados clásicos. Neste libro ofrécese unha proposta que promove unha paradiplomacia activa para facer de Galicia unha célula de universalidade, plenamente adaptada aos tempos actuais.

2012 Deus no que eu creo

2012 Deus no que eu creo

TORRES QUEIRUGA, A., Alguén así é o Deus en quen eu creo, Vigo, Fundación Isla Couto-Galaxia, 2012.

En coedición coa Fundación Isla Couto, Galaxia publica este ensaio no que o teólogo Andrés Torres Queiruga fai unha proposta positiva, coa tranquilidade de espírito e coa apertura que sempre caracterizou a súa obra, respecto da presenza da fe na nosa cultura.

Alguén así expresa a tensión íntima que caracteriza as expresións vivas da fe. Suxire a firmeza de fondo, a confianza que nunca falla. A súa unión dinámica co alguén apunta ao inacabamento da comprensión, ao ámbito sempre aberto do Misterio.

Empeza pola exposición directa e familiar do central na fe. Faino en dous capítulos: o primeiro, cunha linguaxe máis de anuncio que de fundamentación teolóxica; o segundo acode ao rexistro simbólico, buscando a forza suxestiva de catro metáforas luminosas. A parte segunda é xa de clara formulación teolóxica, con tres capítulos: o primeiro de fundamentación radical, apoiado na creación-por-amor; os outros dous explicitan dúas consecuencias de especial relevancia para unha comprensión consecuente da fe na cultura actual: o problema do mal e o da oración de petición. A última parte conclúe o camiño abordando cuestións de claro talante especulativo que, dende a soleira da filosofía, se achegan ás fronteiras do místico. Poden ser interesantes para o curioso lector ou a curiosa lectora, pero son perfectamente prescindibles para os que prefiran non se internar neses eidos.

Colección Construír a Terra

2014 Educar para a cidadanía global

2014 Educar para a cidadanía global

PASTORIZA ROZAS, J. L. (ed.), Educar para a cidadanía global. Experiencias, ferramentas e discursos para o cambio social,  Vigo, Fundación Isla Couto, 2014.

A Fundación Isla Couto inaugura esta nova colección cun libro colectivo sobre a educación para a cidadanía global.

O libro recolle os relatorios ampliados presentados nas I Xornadas Galegas de Educación para o Desenvolvemento celebradas en Santiago de Compostela en outono de 2012.

O libro conta coa colaboración de docentes de centros educativos galegos implicados en labores de educación para o desenvolvemento e a cidadanía global así como de profesionais e investigadores/as especializados a nivel técnico e profesional na construción dunha cidadanía global comprometida coa loita contra a pobreza e co cambio social positivo.

O libro pódese descargar gratuitamente en formato pdf  no seguinte enlace

Educar para a cidadanía global_FundacionIslaCouto_2014

 

 

Áreas de interese

A Fundación Isla Couto publica en colaboración coa Editorial Galaxia ensaios, estudos e investigacións vencellados ás áreas de traballo da Fundación e do IGESCO nos eidos da ciencias humanas e sociais e da teoloxía cunha especial atención ás seguintes temáticas:

a) Desenvolvemento comunitario local.
b) Sociedade civil.
c) Humanismo cristián e pensamento galego.
d) Teoloxía e espiritualidade cristiá.
e) Ciencia rexional.
f) Cuestión nacional e nacionalismo.

Actividades didácticas e divulgativas

Unidade didáctica para enredar e lembrar con Xaime Isla

Publicado en Apr 25th, 2017

  A Fundación Isla Couto, en colaboración coa Editorial Galaxia e o Concello de Poio, vén de editar unha unidade didáctica para traballar…

Continuar a ler

A exposición “Xaime Isla: Raíz e utopía de Galicia” chega a Raxó (Poio): desde o 2 de maio de 2017

Publicado en Apr 25th, 2017

O martes,  2 de maio,  abrirá as súas portas no Centro Cultural Xaime Illa Couto (Rúa da Igrexa, 16) de Raxó (Poio) a exposición "Xaime Isla:…

Continuar a ler

20-21 de outubro de 2016: Simposio “Xaime Isla: raíz e utopía de Galicia” en Santiago de Compostela

Publicado en Oct 14th, 2016

Entre os días 20 e 21 de outubro de 2016 celebrarase na Facultade de Filosofía da USC (Praza de Mazarelos, s/n), o Simposio Internacional "Xaime…

Continuar a ler

A exposición “Xaime Isla: raíz e utopía de Galicia” en Santiago de Compostela

Publicado en Oct 14th, 2016

  O xoves,  22 de setembro,  abriu as súas portas ás 19 horas na Facultade de Filosofía da USC (Praza de Mazarelos, s/n) en Santiago de…

Continuar a ler

23 de outubro. Actos en lembranza do centenario de Xaime Isla

Publicado en Oct 22nd, 2015

Este venres, 23 de outubro, lembramos con agarimo e agradecemento o centenario do nacemento de Xaime Isla en Santiago de Compostela. Naquela noitiña…

Continuar a ler

Exposicións

A exposición “Xaime Isla: Raíz e utopía de Galicia” chega a Raxó (Poio): desde o 2 de maio de 2017

Publicado en Apr 25th, 2017

O martes,  2 de maio,  abrirá as súas portas no Centro Cultural Xaime Illa Couto (Rúa da Igrexa, 16) de Raxó (Poio) a exposición "Xaime Isla:…

Continuar a ler

A exposición “Xaime Isla: raíz e utopía de Galicia” en Santiago de Compostela

Publicado en Oct 14th, 2016

  O xoves,  22 de setembro,  abriu as súas portas ás 19 horas na Facultade de Filosofía da USC (Praza de Mazarelos, s/n) en Santiago de…

Continuar a ler

Inaugurada en Vigo a exposición: “Xaime Isla: raíz e utopía de Galicia”

Publicado en Sep 28th, 2015

O venres,  2 de outubro,  abriu as súas portas ás 12 horas na Casa Galega da Cultura de Vigo (Praza da Princesa, 2) a exposición "Xaime Isla:…

Continuar a ler

Conferencias e cursos

20-21 de outubro de 2016: Simposio “Xaime Isla: raíz e utopía de Galicia” en Santiago de Compostela

Publicado en Oct 14th, 2016

Entre os días 20 e 21 de outubro de 2016 celebrarase na Facultade de Filosofía da USC (Praza de Mazarelos, s/n), o Simposio Internacional "Xaime…

Continuar a ler

Xornada na honra de Xaime Isla no centenario do seu nacemento

Publicado en Sep 18th, 2015

A Real Academia Galega organiza o mércores, 23 de setembro ás 19.30 horas na Casa Galega da Cultura (Praza da Princesa, 2, Vigo) unha xornada na…

Continuar a ler

Novas

A exposición “Xaime Isla: Raíz e utopía de Galicia” chega a Raxó (Poio): desde o 2 de maio de 2017

Publicado en Apr 25th, 2017

O martes,  2 de maio,  abrirá as súas portas no Centro Cultural Xaime Illa Couto (Rúa da Igrexa, 16) de Raxó (Poio) a exposición "Xaime Isla:…

Continuar a ler

Xornada na honra de Xaime Isla no centenario do seu nacemento

Publicado en Sep 18th, 2015

A Real Academia Galega organiza o mércores, 23 de setembro ás 19.30 horas na Casa Galega da Cultura (Praza da Princesa, 2, Vigo) unha xornada na…

Continuar a ler

Actividades e novas

Biblioteca de Humanidades da Fundación Isla Couto

A creación da Biblioteca responde ao desexo dos fundadores de “dotación dunha Biblioteca de Ciencias Humanas de carácter interdisciplinar, ao servizo dos estudiosos da realidade social e histórica de Galicia e da súa problemática actual”, segundo consta no artigo 6.1 dos Estatutos da Fundación Isla Couto.

Estableceuse esta Biblioteca como ampliación da vella sección de economía da Biblioteca Penzol e como complemento desta, fornecéndoa das obras fundamentais do pensamento universal na área das Humanidades.

Atópase dividida nas seccións de “Ciencias Sociais”, “Ciencias Relixiosas e Espiritualidade” e “Ciencia Rexional, Nación, Cuestión Nacional e Nacionalismos”.

Na actualidade ten rexistrados máis de 7.000 títulos e no momento da súa plena catalogación acadará en torno aos 15.000.

O responsable da Biblioteca é Inhaqui Solla Covelo.

Pódese contactar no teléfono: 986 437 106

Sección de Ciencias Sociais

Localización

Non ubicada na actualidade de forma transitoria

Fondos bibliográficos

Consta de 3.056 volumes referidos aos temas relacionados con Desenvolvemento Comunitario, Ciencias Políticas, Socioloxía, Historia e Economía.

Acceso aos fondos.

Condicións de acceso e uso

Non accesible de forma transitoria.

Sección de Ciencias Relixiosas e Espiritualidade

Localización

Rúa Vázquez Varela 54-56, 36204 Vigo.

Fondos bibliográficos

Consta de 2.706 volumes referidos a temas de relixiosidade, espiritualidade e filosofía.

Acceso aos fondos.

Condicións de acceso e uso

Consulta en sala, previa cita no teléfono 986 437 106 en horario de 10,00 h. a 14,00 h de luns a venres.

Sección de Ciencia Rexional, Nación, Cuestión Nacional e Nacionalismo

Localización

Avda. de Madrid 44, 36204 Vigo

Fondos bibliográficos

Consta de 616 volumes referidos aos temas relacionados coa cuestión rexional e nacional no ámbito mundial.

Acceso aos fondos.

Condicións de acceso e uso

Consulta en sala, previa cita no teléfono 986 437 106 en horario de 10,00 h. a 14,00 h de luns a venres.

Instituto Galego de Estudos Comunitarios

Logotipo do IgescoBaixo o patrocinio da Fundación Isla Couto e para dar cumprimento ao seu obxectivo fundacional constitúese o Instituto Galego de Estudos Comunitarios (IGESCO) que ten como finalidades as seguintes:

 

 1. Servir de apoio e estímulo para o desenvolvemento social e cultural da sociedade galega e estimular unha sociedade civil participativa e crítica.
 2. Actuar coma unha plataforma informativa, formativa e promocional do desenvolvemento local e comunitario desde unha perspectiva social ideoloxicamente independente e comprometida coa realidade galega.
 3. Achegar ao ámbito da acción social e cultural un instrumento de apoio co obxectivo de acadar un maior rigor e un coñecemento das posibilidades e medios institucionais públicos e privados dispoñibles para a súa potenciación.
 4. Servir como lugar de encontro e foro de debate para todos aqueles que se atopen comprometidos no labor de construír unha comunidade máis autónoma e participativa.

Historia e actividades

Creado no ano 1987, Xaime Isla concibiu o IGESCO como unha institución “que sirva para alentar a conciencia de comunidade do noso País, integradora e universalista a un tempo; para animar o estudio e a reflexión en diálogo aberto, plural e anovador; e para promover traballos, iniciativas e experiencias de acción comunitaria e social, requiridos pola situación de cambio na que vivimos e pola pervivencia da nosa identidade colectiva galega”.

O IGESCO estivo dirixido polo sociólogo Xan Bouzada até o seu pasamento no ano 2008. Entre 1987 e 2005 organizou cursos e seminarios sobre desenvolvemento comunitario local, ética empresarial ou dinamización lingüística. Ao tempo financiou investigacións sobre o movemento asociativo veciñal en Vigo.

Organización

Os órganos de goberno, xestión e deliberación do Instituto son:

 1. Consello Reitor. Fórmano o Presidente do Padroado da Fundación Isla Couto e tres persoas designadas por este. Un director, un secretario e un coordinador de áreas e servizos designados polo propio Consello a proposta do director.
 2. A Comisión Directiva (ou Comité Executivo), formada polos anteriormente citados.
 3. A Asemblea Xeral. Reunirase en sesión ordinaria anual para coñecer e deliberar sobre os plans e programas de actividades e aprobar a memoria de contas do exercicio.

Política

Ramiro e Xaime Isla Couto desenvolveron unha ampla actividade política vencellados ao galeguismo nacionalista, tanto na Terra como na emigración americana.

No caso de Ramiro Isla, a súa conciencia galeguista agroma trala súa incorporación á Asociación Cultural Gallega Terra en Bos Aires no ano 1917, sociedade correspondente das Irmandades da Fala en Arxentina. Mais será trala súa estadía en Galicia entre 1918-1922 cando entre en contacto directo co grupo de Ferrol das Irmandades da Fala que crea a editorial Céltiga, onde sobrancean Ramón Villar Ponte ou Xaime Quintanilla. Ademais, tamén mantivo relación con Luis Porteiro Garea antes do seu falecemento no 1918. No ano 1922 vincúlase ao nacionalismo da man de Vicente Risco na Irmandade Nazonalista Galega (ING), onde coñeceu entre outros a Castelao, Cuevillas ou Antón Villar Ponte. En Nadal do 1922 e ante o seu regreso a Arxentina, recibiu a encomenda de Risco de organizar as delegacións da ING en Arxentina e Uruguai.

Entre 1923 e 1931, Ramiro Isla converteuse nun dos principais activos do nacionalismo galego en Arxentina, tendo ao seu cargo un intenso traballo de propaganda nacionalista, de proselitismo entre a comunidade galega emigrada e de activismo cultural a través do emprego público do galego en actos políticos e nas publicacións da emigración. Nesta liña de traballo, foi director de Terra. Idearium da ING n’América do Sul, primeira revista escrita integramente en galego en Bos Aires e na que V. Risco exporá as bases doutrinais da ING (estratexia autonomista, primado da cultura, purismo nacionalista alleo ás divisións dereita/esquerdas). Tralo esfarelamento da ING, continuou con este traballo propangandista a través da sección “Idearium Galeguista” na revista Céltiga entre 1925 e 1926 e na Sociedade Nazonalista Pondal desde as páxinas do seu xornal A Fouce a partir de 1930 e deica o seu regreso a Galicia no Nadal do 1931.

Nos oito anos de traballo activo pola causa do galeguismo en Arxentina colaborou cos irmáns nacionalistas E. Blanco Amor, Eliseo Pulpeiro, Fuco Lamas, Lino Pérez, A. Zapata, R. Suárez Picallo, Alonso Ríos e outros na promoción de Galicia como nación, dos valores literarios galegos e da lingua e da historia de Galicia.

1931 Asemblea Fundacional Partido Galeguista en Pontevedra

1931 Asemblea Fundacional Partido Galeguista en Pontevedra

No Nadal do 1931 participa na asemblea fundacional do Partido Galeguista, formando parte do seu Consello Nacional como conselleiro delegado en representación dos emigrantes. Tamén formará parte da Xunta Directiva do Partido Galeguista en Vigo e colabora activamente nas actividades de propaganda política do partido e na campaña a prol do Estatuto de Galicia en xuño de 1936.

1944 Acto de constitución do Consello de Galiza en Montevideo

1944 Acto de constitución do Consello de Galiza en Montevideo

Durante a Guerra Civil, no 1937 foxe a Portugal e a París, onde actuará como representante do Partido Galeguista e das Sociedades Hispanas Confederadas coa misión de facilitar a saída a América do Sur dos exiliados galegos en campos de concentración franceses. No 1939 chega a México onde participa na organización política dos galeguistas exiliados dentro da Alianza Nazonal Galega. No ano 1945 vive en Bogotá (Colombia) representando ao Consello de Galiza e nos anos 50 constituirá unha delegación de Galeuzca en Colombia. Tralo o seu regreso a Galicia no 1957, Ramiro Isla participará no labor político do galeguismo a través da Fundación Penzol e no 1980 figura como un dos asinantes do manifesto de Realidade Galega.

1935 Guieiro da FMG

1935 Guieiro da FMG

Influído polo exemplo do seu irmán, co que mantiña unha relación epistolar desde os nove anos, Xaime Isla vincúlase desde moi novo ao galeguismo. Desde a Asociación Escolar de Iniciación Cultural adhírese xunto con outros compañeiros do Instituto de Vigo á asemblea das Irmandades da Fala de abril do 1930 e cunha carta de adhesión á homenaxe a Otero Pedrayo de xuño do mesmo ano. Tamén participa na creación do Grupo Autonomista Galego liderado por V. Paz-Andrade. Durante a II República, Xaime Isla é membro do Partido Galeguista e ten un protagonismo chave na creación e dinamización organizativa da Federación de Mocedades Galeguistas, da que será nomeado secretario de organización trala primeira asemblea da Federación en Ourense en xaneiro de 1934.

Xuntamente coa creación da Mocedade Galeguista de Vigo no 1932, Xaime Isla formará parte dos Ultreya, agrupamentos de educación patriótica da mocidade creados por Álvaro de las Casas. Nunha das xeiras dos Ultreyas na Semana Santa de 1932 na Misión Biolóxica de Pontevedra, Xaime Isla descubrirá a problemática económica e social de Galicia vencellada á cuestión política.

Xunto co seu traballo na Federación de Mocedades Galeguistas, Xaime Isla colabora co labor propagandístico do Partido Galeguista, en especial durante a campaña a prol do Estatuto de Autonomía de xuño de 1936. Trala Guerra Civil, é nomeado secretario técnico do Partido Galeguista na clandestinidade no ano 1943, tendo ao seu cargo o labor de difusión do proxecto de reconstitución do Partido Galeguista entre outros persoeiros e simpatizantes galeguistas.

1977. Partido Popular Galego

1977. Partido Popular Galego

Durante a transición democrática funda e preside o Partido Popular Galego en xullo de 1976 como resultado da alianza entre Unión Democrática de Galicia liderada por Xaime Isla e a Esquerda Democrática Galega liderada por Fernando García Agudín e vencellada á Esquerda Democrática de J. Ruiz-Giménez. Participou nas actividades do Equipo Demócrata Cristiá do Estado Español, sen integrarse no mesmo. Concorreu ás eleccións xerais de 1977 en coalición co Partido Galego Social Demócrata de Francisco Fernández del Riego, Alfonso Zulueta de Haz e Xosé Luis Fontenla. Tras o fracaso electoral, onde conseguiron 23.000 votos en toda Galicia, e unha serie de tensións internas, o partido desaparece no 1979, incorporándose parte dos seus militantes ben ao Partido Galeguista ben á UCD. Xaime Isla abandona a política de partidos e promove a constitución do grupo de intelectuais Realidade Galega, apoiando o proceso autonómico e esixindo un Estatuto de Autonomía digno para Galicia.

1980 Manifestación a prol do estatuto de autonomia

1980 Manifestación a prol do estatuto de autonomia

Fe e espiritualidade

Xurxo Lobato

Xaime Isla Couto por Xurxo Lobato

Malia que na súa mocidade Xaime Isla Couto amosou dúbidas en relación á súa fe e mesmo foi sancionado no Instituto de Vigo por asubiarlle ao bispo de Tui nunha visita ao colexio dos Maristas de Vigo, a súa vida sempre se caracterizou por unha fe profunda e unha activa militancia cristiá. De feito, será no 1932 en contacto con Labor Gallega en Pontevedra e da man de Filgueira Valverde e Iglesias Vilarelle cando recupere a práctica relixiosa e o activismo na vida católica organizada cunha fonda preocupación pola inculturación do catolicismo na realidade cultural e social galega.

A principal actuación de Xaime Isla neste eido materializouse a nivel editorial na creación de SEPT (Seminario de Estudos, Publicacións e Traballos) no 1966 como principal editora relixiosa do país, e a nivel institucional e eclesiástico na aprobación da liturxia en galego e na tradución ao galego da Biblia.

Logotipo Sept

1966. Editorial Sept

Xaime Isla actuou como un dos principais impulsores da liturxia en galego en colaboración senlleiramente con Domingo del Riego, Quico Domínguez, o Padre Seixas ou a Mocedade Galega Católica, entre outros. Esta promoción do galego na liturxia abrangueu toda unha serie de publicacións, desde a primeira edición do misal en galego no 1968 até a redacción e espallamento de Boa Nova e Badal, folliñas de difusión da liturxia dominical en galego. Como fito senlleiro deste proceso, o 25 de xullo de 1965 celebrouse a primeira eucaristía en galego presidida polo Padre Seixas co gallo da misa de Rosalía en Santo Domingos de Bonaval (Santiago de Compostela).

En colaboración con X. L. Fontenla Méndez entre finais do 1949 e principios do 1950 publicáronse no Suplemento del Sábado do xornal compostelán La Noche unhas primeiras traducións do evanxeo dominical acompañados de breves explicacións. No 1968 sae do prelo O Misal Galego co ritual dos Sacramentos e principáis oracións do fiel cristián en Galicianas Ediciós do Adro de SEPT.

Pro e contra da liturxia en galego

1980. Pro e contra da liturxia en galego Por mor dos cambios nos leccionarios e rituais como consecuencia do Concilio Vaticano II, será preciso realizar unha nova adaptación da liturxia ao galego e foi necesaria unha lenta e dura negociación coa xerarquía católica para acadar a aprobación do ritual, proceso que incluíu unha visita ao Cardeal Tarancón en Oviedo para axilizar os trámites en Roma. Finalmente, o 7 de xaneiro de 1969 o Consilium responsable da Reforma Litúrxica na Curia Romana aprobou o uso do galego na liturxia, aparecendo os leccionarios en galego no ano 1975.

Por outra banda, a editorial SEPT acolleu a publicación das principais obras dos teólogos galegos, como Andrés Torres Queiruga ou Pepe Chao Rego, a tradución dos principais documentos do Concilio Vaticano II, como a constitución pastoral Gaudium et Spes, publicada en galego como A eirexa no mundo actual, ou de encíclicas coma a Populorum Progressio.

A outra achega histórica de SEPT ao cristianismo en Galicia foi a tradución da Biblia ao galego. Trala publicación en Nadal do 1965 dunha primeira tradución de Manuel Espiña e Xosé Mourente dos Evanxeos publicados baixo o título A Palabra de Deus. Evanxelios, completados coa tradución dos Salmos de Alonso Estravís no 1967, foi preciso impulsar un amplo traballo colectivo co fin de acadar a primeira tradución completa da Biblia ao galego desde as linguas orixinais no ano 1989. Esta tradución recibiría o Premio Nacional de Tradución no ano 1990.

Conversas co Pai Seixas

1985. Conversas co Pai Seixas

A militancia cristiá crítica de Xaime Isla levouno a abandonar Acción Católica na posguerra e implicarse na dinamización da vida cristiá en Vigo participando na creación da Comunidade de Vida Cristiá Nosa Señora da Guía- Santiago Apóstolo xunto co Padre Seixas, na celebración pioneira da eucaristía en galego na igrexa das Trinitarias en Vigo ou na fundación de Galicia Social. Nos últimos anos da súa vida presidiu a Comisión Diocesana de Xustiza e Paz e ocupou o lugar do seu irmán Celso, tralo seu falecemento, na sección viguesa da Adoración Nocturna, na que retomou a súa infatigable promoción do galego na liturxia e na espiritualidade.

O seu compromiso e militancia fixérono merecente no 1986 do Memorial Xoán XXIII concedido polo Institut Víctor Seix de Polemologia de Cataluña en recoñecemento da “súa longa tarefa na defensa dos dereitos humanos enmarcados na realidade social e cultural galega”.

Xaime Isla integrou na Biblioteca de Humanidades da Fundación Isla Couto unha sección de Ciencias Relixiosas e Espiritualidade que conta con máis de 2.700 títulos.

Cultura

Os irmáns Isla Couto, especialmente Ramiro e Xaime, amosaron unha infatigable paixón polo emprendemento no eido da cultura, especialmente na promoción de asociacións, publicacións e editoras que fomentasen a creación cultural en galego e a reivindicación do galego como idioma de cultura. No seu traballo de recuperación da personalidade cultural galega, os irmáns Isla Couto apoiaron tanto economicamente coma co seu traballo e compromiso persoal unha ampla variedade de iniciativas, especialmente de carácter xornalístico, editorial e literario.

Durante a súa estadía como emigrante na Arxentina, Ramiro Isla formou parte da Asociación Cultural Gallega A Terra, creada no 1917 en Bos Aires como correspondente das Irmandades da Fala. No ano 1923 dirixirá a revista Terra. Idearium da ING n’América do Sul, unha revista de carácter intelectual e político, que quixo ser unha versión arxentina da revista Nós. Desta revista editáronse cinco exemplares entre xuño e outubro do 1923. Entre 1925 e 1926 colabora coa revista Céltiga coa sección “Idearium Galeguista” onde divulgou a Teoría do Nazonalismo de Vicente Risco, textos e poemas de Xaime Quintanilla, Vitoriano Taibo, a vida e obra de Peña Novo, ou o discurso de Porteiro Garea ao fundarse a Irmandade da Fala en Santiago de Compostela, entre outros. Posteriormente, Ramiro Isla figura nas principais sociedades culturais galeguistas que se crean na emigración arxentina: Sociedade d’Arte Pondal (1927) ou Peña Céltiga (1929). Singular valor ten a súa participación na Institución Cultural Gallega (1929) protectora do Seminario de Estudos Galegos, e do cal serán socios protectores tanto Ramiro como Fidel Isla. Antes do seu regreso a Galicia no Nadal do 1931 para participar na fundación do Partido Galeguista, Ramiro Isla colabora co xornal A Fouce (1930).

Trala Guerra Civil e no exilio mexicano e venezolano, Ramiro Isla formará en México parte do Grupo Saudade (1942) xunto con Carlos Velo ou Florencio Delgado Gurriarán, que editará a revista Saudade. Verba galega das Américas (1942-1952) e o Cancioneiro da loita galega (1943). En Venezuela colabora activamente con Xosé Velo e Silvio Santiago na creación da Casa de Galicia (1954) e na difusión da cultura galega coa organización da xeira de conferencias de D. Ramón Otero Pedrayo por Venezuela no 1956 e a edición dun libro de homenaxe a Otero Pedrayo no 1958. Por outra banda, desde a Casa de Galicia editarán a revista Galicia. Revista del Centro Gallego.

Xuntamente con este traballo literario, Ramiro Isla promoverá a edición en galego e a difusión do libro galego en Arxentina e Uruguai, distribuíndo as novidades editadas en Galicia por Nós ou Céltiga e apoiando economicamente aquelas iniciativas que tiñan por obxecto a difusión popular das obras dos principais escritores galegos. Tralo seu regreso a Galicia no 1957, Ramiro Isla colaborará activamente coa Fundación Penzol, sendo membro do seu Padroado e secretario do mesmo.

Xaime Isla recolle a xenética emprendedora do seu irmán Ramiro e desde novo amosará inquedanzas cara á promoción cultural e a defensa da cultura en galego. Con 14 anos crea no Instituto de Vigo a Asociación Escolar de Iniciación Cultural que se adhire á asemblea das Irmandades da Fala do 27 de abril de 1930 ou á homenaxe a Otero Pedrayo en Ourense de xuño de 1930. Tanto nesta asociación, coma nos agrupamentos Ultreya, nas Mocedades Galeguistas ou na Asociación de Estudantes de Maxisterio de Pontevedra, Xaime Isla promoverá unha actuación non só política senón tamén cultural recuncando na importancia de crear bibliotecas e seccións culturais que, a través do teatro, conferencias ou exposicións, divulgasen a cultura galega. Esta paixón polo libro galego xunto coa aposta pola difusión popular da cultura traducirase no futuro na creación da biblioteca de humanidades da Fundación Isla Couto á que Xaime Isla lega máis de 15.000 exemplares.

Trala desfeita humana e cultural da Guerra Civil, Xaime Isla seguirá profundando na necesidade de impulsar unha nacente industria cultural galega. Despois do tento fallido de creación de SEPT (Sociedad de Ediciones, Publicaciones y Traducciones) no ano 1946 xunto con Plácido Castro e Celso Collazo, no ano 1949 xorde a oportunidade de expresar a presenza cultural galega a través do Suplemento del Sábado do xornal La Noche.

1949 La Noche. Suplemento del Sábado

1949 La Noche. Suplemento del Sábado

Este suplemento representou unha oportunidade para divulgar a cultura galega logrando xunguir nun esforzo común ás voces silenciadas polo medo e pola represión franquista. Trala prohibición gubernativa de seguir editando o suplemento por mor da homenaxe feita nas súas páxinas a Castelao tralo seu pasamento en xaneiro de 1950, nese mesmo ano Xaime Isla promove a creación da Editorial Galaxia como sociedade mercantil. Xunto con Paco del Riego acadarán apoios dos galeguistas do interior e exterior e en xullo de 1950 celébrase a asemblea fundacional nos baixos do Hotel Compostela en Santiago de Compostela. Os irmáns Xaime, Fidel e Ramiro participan como accionistas fundadores e Xaime Isla será nomeado conselleiro delegado da nova editorial.

A Editorial Galaxia representará o esforzo colectivo galeguista no interior por desenvolver un proxecto político, cultural e económico que materializase nunha institución o labor a prol da recuperación da personalidade cultural de Galicia así como a súa transmisión ás novas xeracións. Tanto a Colección Grial, a Revista de Economía de Galicia ou a revista Grial exemplificaron o esforzo por reivindicar a cultura galega con conciencia de país.

No ano 1966, Xaime Isla impulsará a creación de SEPT (Seminario de Estudos, Publicacións e Traballos) que facilitará un fito histórico na cultura galega: a tradución ao galego da Biblia.

O amor pola música de Xaime Isla manifestouse polo seu impulso da publicación de discos en galego. No 1967 pídelle a Xosé Manuel Beiras e X.L. Franco Grande que adapten ao galego catro cancións, entre elas o espiritual We shall overcome, traducida como “Venceremos nós”. En colaboración con Edigsa editaranse dous EP baixo o selo Galaxia. O primeiro disco titulábase Luis Olivares canta en lingua galega e incluía os seguintes temas: Amor certo (True Love), Percura a rosa (Cherche la rose), Venceremos (We shall Overcome) e Se sai o sol (Quan surti el sol). O segundo disco da cantante catalana Jacinta incluía Estranos na noite (Strangers in the Night), Chámame (Call me), As túas mans (Las tevas mans), Setembre está lonxe (See you in Septembre). Neste selo discográfico publicaríanse sete EP, sendo semente do grupo de cantautores e canción protesta coñecido como Voces Ceibes.

Unha das principais achegas de Xaime Isla e da súa dona Cristina Novoa á literatura galega foi o mecenado dos novos valores literarios en galego entre os anos 1957 e 1974 a través da creación e financiamento da Colección Illa Nova na Editorial Galaxia. Nos seus 17 anos de andaina editorial a nova narrativa galega atopou unha canle de expresión, difusión e publicación que forneceu vocacións literarias e novas linguaxes narrativas en galego dos principais autores da literatura galega contemporánea: Méndez Ferrín, Xohana Torres, Franco Grande, Alfredo Conde, Carlos Casares, Xavier Alcalá, etc.

Obras publicadas na Colección Illa Nova (1ª xeira). De 1957 deica novembro do 1974

 1. Vieiro choído, de X. L. Franco Grande
 2. Do sulco, de Xohana Torres
 3. Percival e outras historias, de X. L. Méndez Ferrín
 4. Lonxe de nós e dentro, de Camilo G. Suárez Llanos
 5. O crepúsculo e as formigas, de X. L. Méndez Ferrín
 6. Vinte mil pesos crime, de Bernardino Graña
 7. Vicente Risco na cultura galega, de Ramón Lugrís
 8. Arrabaldo do norte, de X. L. Méndez Ferrín
 9. Xente no rodicio, de Xosé Neira Vilas
 10. A orella no buraco, de María Xosé Queizán
 11. Vento ferido, de Carlos Casares
 12. Camiño bretemoso, de Xosé Neira Vilas
 13. As ponlas baixas, de Vicente Vázquez Diéguez
 14. A torre de Babel, de Lois Diéguez
 15. Cambio en tres, de Carlos Casares
 16. Historias do 30 de febrero, de Emilio G. Rodríguez Fernández
 17. O paseo, de Xoán Xulio Alfaya
 18. Vixiando, de Xesús Manuel Coruxo
 19. Voltar, de Xavier Alcalá
 20. As calexas do cigurath, de Xavier Carro
 21. A evolución ideolóxica de M. Curros Enríquez, de Francisco Rodríguez
 22. A teima, de Carlos Durán
 23. Zardigot, de Euloxio R. Ruibal
 24. Mementos de vivos, de Alfredo Conde

Economía e empresa

A familia Isla Couto amosouse moi activa no eido económico a través da participación na creación de empresas senlleiras para a industria básica galega, coma Zeltia ou Cementos del Noroeste. Neste labor, Fidel Isla Couto figura como un dos accionistas fundadores de Zeltia (1939), Cementos del Noroeste (1958) ou Gamasa (1963) xunto cos irmáns Fernández López. Nestas tres empresas Fidel Isla actuará como o seu conselleiro secretario.

1939 Logotipo de Zeltia

No caso de Zeltia, Fidel Isla Couto traballaba previamente no Instituto Bioquímico Miquel Servet de Vigo canda ao doutor e galeguista Ramón Obella Vidal. Trala Guerra Civil, xunto cos catro irmáns Fernández López, Ramón Obella, José Ruíz e Fernando Calvet fundará Zeltia sendo conselleiro e secretario do seu Consello.

Por outra banda, ao longo da súa vida Xaime Isla Couto actuará como letrado dos pequenos fabricantes de conservas, do Grupo provincial de rematantes e aserradores de madeiras españolas de Pontevedra así como de Zeltia, Cementos del Noroeste ou Gamasa. No ano 1995 asumiu a presidencia de Asociación de Investigación Metalúrxica do Noroeste (AIMEN).

Logotipo Galaxia

No eido da industria cultural galega, os irmáns Isla Couto foron accionistas fundadores da Editorial Galaxia no ano 1950. De feito, Xaime Isla foi o responsable da idea de constituír unha entidade mercantil rexida polo Código de Comercio que abrise un vieiro viable para a acción cultural dos galeguistas do interior. Posteriormente, no ano 1966 os irmáns participan na creación de SEPT (Seminario de Estudos, Publicacións e Traballos), editora responsable da promoción do galego na liturxia, da tradución da Biblia ao galego e do desenvolvemento dun pensamento e espiritualidade cristiá en galego.

1958. Revista de Economía de Galicia

1958. Revista de Economía de Galicia

Por outra banda, as inquedanzas no eido do economía tamén abrangueron a creación de instrumentos que promovesen o coñecemento da realidade económica de Galicia así como a introdución das correntes contemporáneas da ciencia económica, especialmente, no eido da Economía Rexional. No ano 1958, Xaime Isla Couto impulsa a creación da Revista de Economía de Galicia, a primeira revista en España de economía rexional, e no 1979 asume a dirección da Revista Galega de Estudos Agrarios. Por outra banda, impulsa a publicación dos volumes que integran desde 1956 a Biblioteca de Economía de Galaxia así como como a creación do Centro de Estudios Económico-Sociales del Noroeste dentro da Fundación Penzol.

Ao longo do seu maxisterio como profesor e catedrático de Economía de Empresa na Escola de Peritos Industriais de Vigo, Xaime Isla alentou o interese e vocación pola economía entre os seus alumnos, dando lugar ao feito singular de que un significativo número de peritos industriais formados en Vigo remataron dedicándose profesionalmente á economía.

Arte e deseño

Os irmáns Ramiro e Xaime Isla Couto practicaron a técnica do gravado en linóleo que empregaron tanto a nivel de ilustracións coma no deseño gráfico de logotipos ou cabeceiras de publicacións.

Ramiro Isla ilustrou cos seus gravados algúns números do xornal A Fouce (Bos Aires) e da revista Saudade. Verba galega das Américas (Caracas). Nesta técnica tamén deseñou a imaxe da sección “Idearium Galeguista” na revista Céltiga (Bos Aires).

Xaime Isla sobranceou como deseñador de logotipos como os da Editorial Galaxia, Fundación Penzol, SEPT ou da colección Illa Nova. Por outra banda, desenvolveu un activo traballo na diagramación de publicacións coma Guieiro. Outavoz patriótico da F.M.G (1935-1936), o Suplemento del Sábado do xornal La Noche (1949-1950), os cadernos da Colección Grial (1950-1952), a Revista de Economía de Galicia (1958) e Grial. Revista galega de Cultura (1963).

Unha das facetas máis prolíficas de Xaime Isla foi a de debuxante, onde practicou a cotío o debuxo, especialmente o retrato e a caricatura.

Documentos

Libro de Xaime Isla Couto

Libro de homenaxe a Xaime Isla Couto

Epistolario

Velaquí unhas poucas mostras de correspondencia de Xaime e Ramiro Isla Couto con diferentes persoeiros en distintas épocas así como outra serie de documentos de interese que se atopan na Fundación Penzol e mais no Arquivo Fernández del Riego en Vigo.

Outros documentos de interese

 

Galería de imaxes e vídeos

Imaxes

Xaime Isla Couto

Xaime Isla por Xurxo Lobato

Xaime Isla por Xurxo Lobato

Nado en Santiago o 23 de outubro do 1915, residiu en Vigo dende o 1923, residencia que alternou coa localidade de Raxó (Poio), na Ría de Pontevedra. No ano 1947 casou con Cristina Novoa Pedreira.

Xa desde neno foi decisivo para el o maxisterio do seu irmán Ramiro, emigrado con 15 anos á Arxentina e pioneiro do galeguismo nese país. Nos primeiros anos de Bacharelato organizou unha Asociación Escolar de Iniciación Cultural que enviou a súa adhesión á Asamblea das Irmandades da Fala, celebrada na Coruña en abril de 1930 e á homenaxe a Otero Pedrayo en Ourense de xuño dese mesmo ano.

Ultreyas na Misión Biolóxica 1932

Ultreyas na Misión Biolóxica 1932

O 14 de abril de 1931, proclamou a República no Instituto de Vigo, varias horas antes de producirse este feito en Madrid. Con anterioridade participou na creación do Grupo Autonomista Galego de Vigo, unha das organizacións políticas promotoras do Partido Galeguista e patrocinadora da candidatura triunfante de Castelao ás Cortes Constituíntes. Foi fundador da Mocedade Galeguista de Vigo (1932), da Federación de Mocedades Galeguistas (1934) e da Unión Galega de Estudiantes (1936). Ao tempo, organizou os agrupamentos Ultreya en Vigo e foi alumno bolseiro do Seminario de Estudios Galegos nas campañas de investigación de 1935 no Deza e de xullo de 1936 en Fisterra.

Durante a Guerra Civil acompañou moitos seráns aos mártires do bou Eva, entre eles aos curmáns de Castelao, Pepe e Manolo, acochados nun piso baleiro do seu irmán Ramiro en Vigo. Tras unha tentativa fallida de fuxida a Portugal que rematou coa detención e encarceramento do seu irmán Ramiro en Verín, estivo acochado na escola da súa irmá Blanca en O Casal (O Porriño). Tralo chamamento a filas, incorporouse ao Exército Nacional como brigada de complemento no 11º Rexemento Lixeiro de Artillería de Pontevedra, participando nas campañas de Teruel e Madrid canda o final da Guerra Civil.

Xeira do Deza Seminario Estudos Galegos 1935

Xeira do Deza Seminario Estudos Galegos 1935

Trala Guerra Civil tivo a responsabilidade da secretarío técnica do Partido Galeguista na clandestinidade dese o ano 1943. Impulsou e ideou a fundación da Editorial Galaxia no ano1950, empresa da que foi conselleiro-delegado desde a súa creación e posteriormente presidente e presidente de honra. Dentro do seu carácter proxectista e emprendedor debemos incluír a creación da editora SEPT no 1965 e do primeiro Partido Popular Galego (1976) que concorreu ás eleccións xerais do 1977. Dentro da súa militancia cristiá foi presidente da Comunidade de Vida Cristiá Nosa Señora da Guía-Santiago Apóstolo que fundara o Padre Seixas así como tamén da Comisión Diocesana de Xustiza e Paz de Tui-Vigo.

Fixo estudios de Maxisterio entre 1933 e 1936 polo Plan Profesional da República, sendo depurado polo súa afiliación galeguista. Simultaneou estes estudos cos de Dereito, que remata no 1940. Nos anos 60 realiza estudos de Económicas e nos anos 90 de Teoloxía.
Profesionalmente, Xaime Isla combinou a docencia universitaria co exercicio da avogacía. Foi Catedrático de Dereito e Economía da Empresa na Escola de Peritos Industriais de Vigo, profesor no Colexio Universitario de Vigo e na Universidade de Santiago. Ademais, traballou como letrado asesor de Caixavigo, do grupo Zeltia, Corporación Noroeste e outras empresas e gremios económicos, como o conserveiro e madeireiro.

Fundador e director da Revista de Economía de Galicia (1958-1968), dirixiu tamén a Revista Galega de Estudios Agrarios (1979). Como resultado deste intenso compromiso persoal foi recoñecido co Memorial Joan XXIII (1986), coa Medalla Castelao (1987), o Premio Trasalba (1992) e a insignia de ouro da Universidade de Santiago de Compostela (2001). No ano 1999 leu o seu discurso de ingreso como académico numerario da Real Academia Galega. No 1999 foi nomeado Doutor Honoris Causa pola Universidade de Vigo e acadou outros nomeamentos honoríficos como: presidente honorario da Asociación de Investigación Metalúrxica do Noroeste (AIMEN); socio de honra do Ilustre Colexio de Economistas de Pontevedra e do Colexio de Enxeñeiros Técnicos Industriais e presidente da Fundación Fernández Flórez. No ano 1992 celebrouse no Concello de Poio a primeira edición do concurso literario Xaime Illa Couto de poesía e relato curto co gallo do Día das Letras Galegas e en agosto de 2010 foi inaugurado en Raxó (Poio) o centro cultural Xaime Illa Couto.

Nun escrito persoal de Xaime Isla, este salienta entre as súas afeccións a paixón pola lectura, a conversa, o debuxo –especialmente o retrato e a caricatura-, e a música. Cando novo practicou con entusiasmo o teatro, as caminatas coa agrupación Ultreia, o fútbol e o tenis. Neste amor polo deporte podemos engadir o seu labor como introdutor do baloncesto en Vigo nos anos 30.

Manuel Isla Couto

En construción

Celso Isla Couto

En construción

Ramiro Isla Couto

 

Ramiro Isla polo seu irmán Xaime Isla

Ramiro Isla polo seu irmán Xaime Isla

Naceu en Arnois, no concello pontevedrés da Estrada, o 8 de marzo de 1896. Con quince anos, e logo de vivir en Cambados, Vilagarcía e Santiago de Compostela por mor do traballo do seu pai Fidel Isla como gardacivil, tivo que interromper os seus estudos para emigrar a Bos Aires, onde continuaría a súa formación na Escola de Comercio, ao tempo que traballaba cun tío seu. Nestes tempos tamén navegou como mariño mercante, chegando a acadar o título de piloto, profesión que abandona pola preocupación da súa nai, Manuela Couto.

En 1916 pasou a formar parte da dirección da Asociación Cultural Gallega Terra, correspondente na emigración das Irmandades da Fala, onde tivo como compañeiro a Rodolfo Prada. Ao ano seguinte volvía a Galicia para cumprir co servizo militar e, logo de participar na guerra con Marrocos, estivo á fronte dun pequeno estaleiro en Ferrol, propiedade dos Deza, unha Casa Banca de Santiago. Desta experiencia consérvase inédito o seu proxecto dun prototipo de barco de pesca, con deseños, planos e unha memoria redactada en galego.

Ramiro Isla Couto

Ramiro Isla Couto

Neste anos contactou con Lois Porteiro Garea en Santiago de Compostela e en Ferrol coa editorial Céltiga, de Xaime Quintanilla e Ramón Villar Ponte, vinculándose definitivamente ó galeguismo na Irmandade Nazonalista Galega (ING), onde coñeceu, entre outros, a Vicente Risco, Castelao, Florentino L. Cuevillas e Antón Villar Ponte. Asistiu a tódalas asembleas da organización que tiveron lugar con anterioridade a 1923, ano no que volveu de novo á Arxentina, coa encomenda de Risco de organizar as delegacións da ING nese país e no Uruguai.

De volta en Bos Aires creou a revista Terra. Idearium da ING n’América do Sul, unha versión de Nós, da que foi director literario Eduardo Blanco Amor e traballou na creación da Casa de Galicia de Bos Aires. Colaborou tamén na revista Céltiga coa sección “Idearium galeguista”, no xornal A Fouce, con artigos e algún gravado en linóleo, e na fundación da Sociedade Nazonalista Pondal. Entre 1923 e 1931 viviu unha etapa de dedicación plena á promoción e apoio de cantas iniciativas serviran para integrar aos emigrantes nas ideas galeguistas e doutras como o apoio ao Seminario de Estudos Galegos, coa achega dunha valiosa axuda económica, e mais á Institución Protectora do Libro Galego. Naqueles anos mantivo unha estreita relación co poeta Manuel Antonio, que visitara a Arxentina como mariño mercante.

A finais de 1931 regresa a Galicia coa súa dona Chita Lamas e asiste á asemblea constitutiva do Partido Galeguista, formando parte do seu primeiro consello nacional como conselleiro delegado en representación dos emigrantes. Ademais, formou parte da Xunta Directiva do Partido Galeguista en Vigo e colaborou activamente nos labores de propaganda nas diferentes eleccións así como na campaña do referendo do Estatuto de Galicia de xuño de 1936.

Tralo golpe de estado de xullo de 1936 e logo de que o detivesen en Verín e o levasen a Vigo, conseguiu fuxir a Portugal e máis tarde a Francia. Dende alí prestaría servizos á República ata o final da Guerra Civil e, como delegado das Sociedades Hispanas Confederadas organizaría a saída para América de moitos galegos que estaban en campos de concentración franceses.

Ramón Otero Pedrayo en Caracas 1956

Ramón Otero Pedrayo en Caracas 1956. Ramiro Isla Couto á esquerda.

Despois de pasar por Cuba estivo en México, onde con outros galegos, entre eles o pintor Arturo Souto, o poeta Florencia Delgado Gurriarán e o cineasta Carlos Velo, fundaría o grupo Saudade e a revista do mesmo nome. Máis tarde estivo tamén en Colombia, Venezuela e outros países americanos, por mor do seu posto nos laboratorios Roche, onde concidiu con Luis Tobío, que tamén traballaba para esta firma suíza. Estas viaxes continuas permitíronlle manter o contacto cos galeguistas na emigración, así como con vascos e cataláns, cos que constituiría en Colombia unha delegación de Galeuzca. Neste mesmo país foi representante do Consello de Galiza. Antes de volver definitivamente a Galicia en 1957 estivo tamén en Venezuela, onde participou en diversas actividades culturais e organizativas, como a creación da Casa de Galicia de Caracas e estableceu contacto con outros compatriotas emigrados, como Xosé Velo, Silvio Santiago García e José Domínguez Benavides.

Dende o seu retorno e ata o seu falecemento, o 5 de decembro de 1987 en Vigo, Ramiro Isla Couto continuou o seu labor cultural e político na Fundación Penzol, á que lle fixo valiosas achegas bibliográficas. O 28 de xuño de 1986 recibiu a Medalla Castelao nun solemne acto en conmemoración do cincuenta aniversario da aprobación en referendo do primeiro Estatuto de Autonomía de Galicia no 1936.

Consello Ed. Galaxia ca. 1960

Consello da Editorial Galaxia ca. 1960

Estatutos

DISPOSICION PRELIMINAR

A Fundación Isla Couto, que foi declarada Fundación Cultural Privada por Orde do 30 de xuño do 1989 e declarada Fundación de Interese Galego por Orde do 1 de xullo do 1989 (DOG nº 152 de 9 de agosto do 1989), ten a ben, de acordo cos seus estatutos en vigor, proceder á modificación dos mesmos para adaptalos á lei 12/2006, do 1 de decembro, de Fundacións de Interese Galego.

TITULO PRIMEIRO: DISPOSICIÓNS XERAIS

Artigo 1.- Denominación e natureza

Ao abeiro das disposicións legais ás que se acolleu no momento da súa creación, e na actualidade segundo o dereito recoñecido pola Lei de Fundacións de Interese Galego e o seu regulamento de desenvolvemento, coa denominación de Fundación Isla Couto configúrase unha organización de natureza fundacional, de interese galego, constituída sen ánimo de lucro cun patrimonio que se atopa afectado de modo duradeiro á realización dos fins de interese xeral propios da Institución.

Artigo 2.- Personalidade e capacidade

A Fundación, inscrita no Rexistro de Fundacións de Interese Galego, ten personalidade xurídica propia e plena capacidade de obrar, podendo en consecuencia realizar todos aqueles actos que sexan necesarios para o cumprimento da finalidade para a que foi creada, con suxeición ao establecido no.ordenamento xurídico. En consecuencia poderá adquirir, posuír e allear toda clase.de bens, logo do acordo do órgano competente e de acordo coa lexislación xeral e, en particular, sobre fundacións de interese galego.

Artigo 3.- Réxime

A Fundación Isla Couto rexerase pola Lei de Galicia 12/2006, do 1 de decembro, das Fundacións de Interese Galego, polo Decreto 248/1992, do 18 de xuño, polo que se aproba o Regulamento de Organización e Funcionamento do Protectorado das Fundacións de Interese galego, en todo ao que non se opoña á lei anterior, e mais pola vontade do Fundador manifestada nestes Estatutos .

Así mesmo, tamén se rexerá polas disposicións que sexan aplicables da Lei 50/ 2002, do 26 de decembro, de fundacións, pola Lei 49/2002, do 23 de decembro de Réxime Fiscal das Entidades sen animo de lucro e dos incentivos fiscais ao mecenado, e polo R.D. 1270/2003, do 10 de outubro, polo que se aproba o regulamento para aplicación do réxime fiscal das entidades sen animo de lucro e dos incentivos fiscais ao mecenado, e demais normativa que sexa de aplicación.

Artigo 4.- Domicilio

A sede principal da Fundación Isla Couto establécese na Rúa da Laxe, nº11, 3ºD, en Vigo. O Padroado poderá promover o cambio de domicilio mediante a oportuna modificación estatutaria de acordo cos requisitos esixidos pola lexislación vixente.

Artigo 5.- Ámbito de actuación

O ámbito territorial da Fundación é a Comunidade Autónoma de Galicia; pero cando así o precise o cumprimento dos seus fins a Fundación poderá desenvolver a súa actividade en calquera outro pais, así coma no ámbito das Comunidades Galegas no exterior, previo o pertinente acordo.

TITULO SEGUNDO: OBXECTO DA FUNDACIÓN

Artigo 6.- Fins

Os fins da Fundación Isla Couto son os seguintes:

 1. A colaboración coa Fundación Penzol, de Vigo, de modo especial na dotación dunha Biblioteca de Ciencias Humanas, de carácter interdisciplinar, ao servizo dos estudiosos da realidade social e histórica de Galicia e da súa problemática actual;
 2. Suscitar conciencia de comunidade no noso País, integradora e universalista, a un tempo; para alentar o estudio e a reflexión en diálogo aberto, plural e anovador; e para animar ou promover traballos, iniciativas e experiencias de acción comunitaria, económica e social, requiridos pola situación de cambio en que vivimos e pola pervivencia de nosa identidade colectiva galega;
 3. A axuda ás tarefas que veñen realizándose na nosa terra, a prol da inculturación dos valores cristiáns na sociedade galega, e singularmente no arraizamento e difusión da liturxia vernácula, e pola encarnación vital e creadora daqueles valores de construción da comunidade en colaboración solidaria con tódolos demais esforzos e ideas humanistas.
 4. A colaboración coas diferentes institucións do País para o mellor desenvolvemento dos seus fins.

Artigo.- 7

O Padroado terá plena liberdade para determinar as actividades da Fundación, tendentes á consecución daqueles obxectivos concretos que, a xuízo de aquel e dentro do cumprimento dos seus fins, sexan os máis adecuados ou convenientes en cada momento.

TITULO TERCEIRO: REGRAS BÁSICAS PARA A APLICACIÓN DOS RECURSOS AO CUMPRIMENTO DOS FINS FUNDACIONAIS E PARA A DETERMINACIÓN DOS BENEFICIARIOS

Artigo 8.- Destino de rendas e ingresos

 1. Á realización dos fins fundacionais deberá ser destinado, polo menos, o setenta por cento das rendas ou calquera outros ingresos netos que, logo da deducción de impostos, obteña a Fundación, debéndose destinar o resto, deducidos os gastos de administración, a incrementar a dotación fundacional, segundo acordo adoptado polo Padroado.
 2. Os gastos de administración non poderán superar a porcentaxe fixada na lexislación vixente.

Artigo 9.- Beneficiarios

Serán beneficiarios das actuacións da Fundación as persoas físicas e xurídicas que reúnan as seguintes condicións:

 1. As persoas físicas ou xurídicas relacionadas co obxecto da Fundación
 2. As persoas que traballen na investigación, reflexión, estudo e difusión de calquera aspecto ligado ás finalidades fundacionais
 3. O público en xeral.

A determinación dos beneficiarios será efectuada polo órgano competente da Fundación con criterios de imparcialidade, obxectividade, transparencia, mérito e non discriminación.

TÍTULO CUARTO: GOBERNO DA FUNDACIÓN

Artigo 10.- Natureza

O goberno, a representación e a administración da Fundación serán asumidos por un órgano de natureza colexiada, que recibirá a denominación de Padroado e cuxos acordos serán adoptados por maioría dos seus membros nos termos establecidos nos presentes estatutos. O Padroado executara as funcións que lle corresponden de acordo co disposto no ordenamento xurídico e nos presentes estatutos.

O Padroado contará para o goberno,a representación e a administración da Fundación cunha Comisión de Goberno, na cal delegará aquelas funcións que, de acordo á lexislación vixente, sexan delegables. Os membros da Comisión de Goberno serán designados polo Padroado.

Para a xestión dos asuntos ordinarios, poderá ser nomeado un Director/ Xerente, así como o persoal técnico e administrativo necesario.

Artigo 11.- ACEPTACIÓN DO CARGO DE MEMBRO DO PADROADO DA FUNDACIÓN

Os membros do Padroado deberán aceptar expresamente o seu cargo. Esta aceptación poderá facerse a través dos medios recollidos no artigo 19 da Lei 12/2006, de 1 de decembro, de Fundacións de Interese Galego.

Artigo 12.- OBRIGAS E RESPONSABILIDADES DOS MEMBROS DO PADROADO DA FUNDACIÓN

Son obrigas dos membros do Padroado facer que se cumpran os fins da Fundación, concorrer ás reunións ás que sexan convocados, desempeñar o cargo coa dilixencia dun representante leal, manter en bo estado de conservación e produción os bens e valores da Fundación e cumprir nas súas actuacións co determinado nas disposicións legais vixentes e nos presentes Estatutos.

Os membros do Padroado responderán solidariamente fronte á Fundación dos danos e perdas que causen por actos contrarios á Lei ou aos Estatutos, ou polos realizados sen a dilixencia coa que deben desempeñar o cargo. Quedarán exentos de responsabilidade aqueles que se opuxeran de acordo coa lexislación vixente.

Artigo 13.- RETRIBUCIÓN DOS MEMBROS DO PADROADO DA FUNDACIÓN

Os membros do Padroado da Fundación exercerán o seu cargo gratuitamente sen que en ningún caso poidan percibir retribucións polo desempeño da súa misión. Sen embargo terán dereito a seren reembolsados dos gastos debidamente xustificados que lles ocasione o desempeño da súa función.

Artigo 14.- CESAMENTO DOS MEMBROS DO PADROADO DA FUNDACIÓN

O cesamento dos membros do Padroado da Fundación producirase nos supostos seguintes:

 1. Por morte ou declaración de falecemento da persoa física, así como por extinción da persoa xurídica que ocupase o cargo, inhabilitación ou incompatibilidade, consonte o previsto na lei.
 2. Por incorrer nalgunha das prohibicións establecidas no artigo 6 do Regulamento de organización e funcionamento das fundacións de interese galego,
 3. Por ter sido condenado por sentencia firme como consecuencia do exercicio da acción fundacional de responsabilidade.
 4. Por deixar de desempeñar o cargo en razón do cal foron designados, sen prexuízo da súa substitución polo novo titular do cargo.
 5. Polo transcurso do prazo, se foron designados por tempo determinado, sen prexuízo da súa reelección.
 6. Por renuncia, a cal será efectiva dende o momento no que sexa notificada formalmente ao Padroado e deberá facerse na forma prevista para a aceptación do cargo.
 7. Por remoción acordada polo Padroado coa maioría á que se refire o artigo 13.3 do Regulamento de fundacións de interese galego, ou polos tribunais a instancia do Padroado.

Artigo 15.- Composición do Padroado

O Padroado estará composto por un número mínimo de tres e un número máximo de vintecinco membros. Unha parte dos compoñentes do mesmo poderá ser nomeada a título persoal, atendendo aos méritos ou á relación que teñan coas finalidades da Fundación, e outra parte en representación de institucións que o Padroado considere. A elección dos membros realizarase por votación, a proposta da Comisión de Goberno.

Artigo 16.- Duración do mandato

Os membros institucionais do Padroado serano de xeito permanente, agás acordo en contrario do maioría dos membros do Padroado. Os representantes persoais das institucións serano en tanto dure a súa condición de representantes, sendo substituídos a proposta da propia institución. Os demais exercerán o seu cargo durante catro anos, podendo ser reelixidos sucesivamente. A substitución destes últimos, cando se produza algunha vacante, será realizada polo propio Padroado, segundo se establece no artigo anterior.

Para a elección debe contarse coa maioría simple dos membros presentes ou representados.

Artigo 17.- Organización do Padroado

O Padroado elixirá entre os seus membros os seguintes cargos:

 1. Un Presidente
 2. Un vicepresidente
 3. Un Secretario
 4. Un Tesoureiro
 5. Os membros da Comisión de Goberno

Artigo 18.- Facultades do Padroado

Correspóndelle ao Padroado da Fundación o goberno, a representación e a administración da mesma, así como a modificación dos presentes Estatutos nos termos establecidos na lexislación vixente.

Artigo 19.- Reunións do Padroado e convocatoria

O Padroado da Fundación reunirase, polo menos, dúas veces ao ano, e cantas veces sexa preciso para a boa marcha da Fundación, ou cando o soliciten dous terzos dos padroeiros. Correspóndelle ao Presidente a convocatoria das reunións do mesmo.

A convocatoria farase chegar a cada un dos membros, polo menos con cinco días de antelación á data da súa celebración, utilizando un medio que permita deixar constancia da súa recepción. Na mesma farase constar o lugar, día e hora de celebración da reunión, acompañándose, así mesmo, a orde do día da mesma.

Non será preciso convocatoria previa cando se encontren presentes todos os membros do Padroado e acorden por unanimidade a celebración da reunión. O cargo de Padroeiro deberá exercerse persoalmente .

Non obstante, nas reunións do Padroado cada membro poderá conferir a representación a calquera dos restantes membros do órgano de goberno, en comunicación escrita dirixida ao Presidente con carácter especial para cada reunión.

Artigo 20.- Forma de deliberar e tomar acordos

As reunións do Padroado da Fundación entenderanse validamente constituídas cando concorran a elas, presentes ou representados na forma indicada no apartado 3 do artigo 6 do Decreto 248/ 1992, do 18 de xuño, polo menos a metade máis un dos seus membros.

Os acordos adoptaranse por maioría absoluta de asistentes e representados, e será dirimente en caso de empate o voto do seu Presidente.

Será necesario o voto favorable das dúas terceiras partes dos asistentes sempre que, ademais, supoña maioría absoluta do número dos seus membros, para a adopción dos acordos en que así se estableza expresamente no Regulamento de Organización e Funcionamento do Protectorado das Fundacións de Interese Galego.

Das reunións do Padroado será redactada polo Secretario a correspondente Acta, que deberá ser subscrita e aprobada por tódolos membros presentes nas mesmas.

Esta transcribirase ao correspondente libro e será asinada polo Secretario co Visto e Prace do Presidente.

Artigo 21.- Obrigas do Padroado.

Na súa actuación o Padroado deberá axustarse ao preceptuado na lexislación vixente e á vontade colectiva manifestada nestes Estatutos.

Correspóndelle ó Padroado cumprir os fins fundacionais e administrar os bens e dereitos que integran o patrimonio da Fundación, mantendo plenamente o rendemento e utilidade dos mesmos.

O Padroado dará información suficiente dos fins e actividades da Fundación para que sexan coñecidos polos seus eventuais beneficiarios e demais interesados.

Artigo 22.- Presidente

Ao Presidente do Padroado correspóndelle exercer a representación legal da Fundación ante toda clase de persoas, convocar as reunións do Padroado da Fundación; presidir, dirixir os debates e, se é do caso, executar os acordos, podendo realizar toda clase de actos e asinar aqueles documentos necesarios a tal fin.

Artigo 23.- Vicepresidente

Corresponderalle ao Vicepresidente realizar as funcións do Presidente no caso de estar vacante o posto, por ausencia ou enfermidade, podendo actuar tamén en representación da Fundación, en todo caso cos límites que sinale o Padroado e de acordo co disposto na lexislación vixente.

Artigo 24.- SECRETARIO

Corresponde ao Secretario:

 1. Auxiliar ao Presidente nas súas funcións.
 2. Levantar acta das reunións do Padroado e certificar todos os actos do mesmo.
 3. Referendar co Presidente os actos e documentos oficiais.
 4. Custodiar e conservar o arquivo do Padroado.
 5. Redactar a memoria anual das actividades do Padroado que se lle enviará ao  Protectorado.
 6. Todas aquelas outras que lle encomende o Sr.Presidente.

Artigo 25.- TESOUREIRO

Corresponde ao Tesoureiro:

 1. Custodiar os fondos sociais e pagar os libramentos que expida o Presidente.
 2. Conservar os xustificantes das entradas e saídas do numerario, e render conta anual dos cobros e dos pagamentos.
 3. Levar e custodiar o inventario, balance dos bens e dereitos que forman o patrimonio da Fundación.
 4. E aquelas outras que lle encomende o Presidente.

TÍTULO QUINTO: ÓRGANOS DE XESTIÓN

CAPÍTULO I. DA COMISION DE GOBERNO

Artigo 26.- Composición

A Comisión de Goberno é o órgano ordinario de goberno da Fundación, estará formada polo Presidente do Padroado, Vicepresidente, Secretario do mesmo, Tesoureiro e un número de vogais, todos eles padroeiros, elixidos polo Presidente e designados polo Padroado.

Artigo 27 .- Do exercicio e duración do cargo

 1. O exercicio do cargo de membro da Comisión de Goberno comezará cando a persoa designada acepte expresamente o cargo. A aceptación deberá ser expresa e efectuarse no prazo de 30 días a contar desde o seguinte á notificación fidedigna do nomeamento, pasados os cales sen que o mesmo fose aceptado, procederase a nomear a outra persoa.
 2. Os membros da Comisión de Goberno cesaran nas súas funcións no momento do cese do Presidente.

Artigo 28 .- Delegación de facultades

Son atribucións da Comisión de Goberno, por delegación do Padroado, entre outras, as de:

 1. Aceptar, no seu caso, as doazóns, incluso as de carácter modal, e aceptar ou repudiar herdanzas e legados, sempre a beneficio de inventario.
 2. Cobrar e percibir, rendas, froitos, dividendos, xuros e utilidades ou calquera outro beneficio ou ingreso dos bens fundacionais.
 3. Elaborar os planos de xestión e os programas periódicos de actuación da Fundación e executar calquera acto que sexa necesario para o seu cumprimento.
 4. Interpretar estes Estatutos, desenvolvendo os mesmos a través da oportuna normativa complementaria.
 5. Propoñer ao Padroado a modificación destes Estatutos, así como a fusión ou extinción da Fundación, sempre que sexa conveniente aos seus intereses para un mellor logro dos seus fins.
 6. Propoñer a distribución e aplicación dos fondos dispoñibles entre as finalidades da Fundación.
 7. Propoñer un Director/Xerente, oído o Presidente da Fundación, fixando as súas atribucións e facultades.
 8. Preparar os acordos do Padroado, propoñendo os orzamentos, liquidacións, balances, contas, memorias e calquera outro documento que precise a aprobación do Padroado.
 9. Calquera outra que sexa delegada polo Padroado.

Artigo 29.- CONVOCATORIA E REUNIÓNS DA COMISIÓN DE GOBERNO

 1. A Comisión de Goberno reunirase cantas veces o estime necesario o Presidente ou o soliciten tres dos seus membros.
 2. Corresponde ao Presidente convocar as reunións da Comisión. Para que a convocatoria produza efecto realizarase por escrito fidedigno de xeito individual e con, polo menos, cinco días de antelación ao da súa celebración. O prazo de convocatoria poderá acurtarse a dous días por razóns de urxencia, apreciadas discrecionalmente polo Presidente. Na convocatoria farase constar, día, Orde do Día, lugar e hora de celebración da reunión. De todo o actuado levantarase Acta que, asinada polo Secretario, co Visto e Prace do Presidente, se gardará no libro correspondente.

Artigo 30.- Quórum de constitución e toma da acordos

 1. A Comisión de Goberno entenderase validamente constituída, cando concorran, presentes ou representados, a metade máis un dos seus membros.
 2. Os acordos adoptaranse por maioría absoluta dos asistentes. No caso de empate o voto do Presidente ou persoa en quen delegue, será dirimente.

Artigo 31.- Obrigas e responsabilidades dos membros da Comisión de Goberno

 1. Son obrigas dos membros da Comisión de Goberno:
  1. Procurar o cumprimento dos fins da Fundación.
  2. Asistir ás reunións para as que sexan convocados.
  3. Desempeñar o cargo coa dilixencia dun representante leal.
  4. Aterse nas súas actuacións ao establecido nas disposicións legais vixentes e nos presentes Estatutos.
 2. Os membros da Comisión de Goberno, como membros do Padroado, terán as responsabilidades que figuran no artigo “Obrigas e responsabilidades dos Patróns”.

CAPÍTULO II: DO DIRECTOR/XERENTE DA FUNDACIÓN

Artigo 32.- O Director/Xerente

O Director/Xerente será o máximo responsable da Fundación na xestión cotiá das actividades fundacionais. Para a realización das súas tarefas, será dotado dun poder xeral ou dos poderes especiais que o Padroado estime oportunos. Será nomeado polo Padroado, a proposición do Presidente, coa aceptación maioritaria da Comisión de Goberno.

O Director/Xerente poderá ser convocado pola Comisión de Goberno, ás súas reunións ou ás do Padroado , con voz pero sen voto.

As funcións do Director/Xerente serán aquelas que no seu momento lle asigne a Comisión de Goberno.

OUTROS ÓRGANOS DE APOIO E ENTIDADES COLABORADORAS.

Artigo 33.- Entidades colaboradoras.

 1. Reunirán a condición de Entidades Colaboradoras aquelas persoas físicas ou xurídicas que, mediante achegamentos materiais ou colaboracións persoais, contribúan á consecución do obxecto fundacional e sexan designadas como tal polo Padroado en función dos seus achegamentos.
 2. As entidades colaboradoras terán os seguintes dereitos:
  1. Recibir información dos labores realizados pola Fundación, agás naqueles casos en que interfiran cos requisitos de confidencialidade inherentes e necesarios en cada asunto.
  2. Propoñer novas liñas de actividades e servizos ao Padroado.
  3. Utilizar calquera servizo prestado pola Fundación.

Artigo 34.- Cesamento como entidade colaboradora

O cese como entidade colaboradora da Fundación implicará a perda de todos os dereitos inherentes a tal condición e producirase cando concorra algunha das seguintes causas:

 1. Por falta de pagamento dos achegamentos establecidos polo Padroado, despois de ter sido reclamados por escrito.
 2. Por acordo do Padroado cando se producisen, polo membro en cuestión, faltas contra os intereses da Fundación.
 3. Por cesamento voluntario dalgunha entidade cun prazo de aviso de dous meses á data solicitada de cesamento.

O Padroado establecerá unha regulamentación propia para estas Entidades Colaboradoras .

TITULO SEXTO: REXIME ECONÓMICO

Artigo 35.- Patrimonio Fundacional e réxime económico

O patrimonio da Fundación está integrado polos activos netos recoñecidos na presentación das contas da Fundación ao Padroado a data de 23 de decembro de 2008, cun valor dos fondos propios de 1.349.123,78 euros, a data de 31 de decembro de 2007.

Os bens que son susceptibles de inscrición, que non estean xa inscritos, inscribiranse nos rexistros correspondentes.

Os fondos económicos deberán depositarse ao seu nome en establecementos financeiros.

Os recursos económicos de que poida dispor a Fundación procederán de:

 1. Xestión de propiedades mobles e inmobles da Fundación.
 2. Donativos, legados e subvencións.
 3. Da venda de publicacións que edite ou distribúa a Fundación.
 4. Das cantidades que se puidesen ingresar por actividades e servizos directamente prestadas por ela aos seus beneficiarios na forma e cos requisitos establecidos no artigo 21.2 do Regulamento de Organización e Funcionamento do Protectorado das Fundacións de Interese Galego.

Artigo 36.- Réxime Financeiro

Na xestión económico-financeira, a Fundación rexerase de acordo cos principios e criterios xerais determinados na normativa vixente e levará aqueles libros que sexan convenientes para o desenvolvemento das súas actividades, así como para o axeitado control da súa contabilidade. En todo caso será necesario levar os seguintes libros:

 1. Inventario – balance
 2. Memoria
 3. Orzamentos e a súa liquidación
 4. Libro diario
 5. Libro de actas

Artigo 37.- ORZAMENTO E ESTADO DE CONTAS

O Padroado confeccionará antes do remate do ano natural, o orzamento correspondente ao ano seguinte, que deberá ser remitido á Consellería que exerza as funcións de Protectorado.

Ademais, o Padroado formulará anualmente, no mes de xaneiro, un estado das contas de ingresos e gastos, remitindo seguidamente á Consellería que exerza as funcións de Protectorado, xunto coa memoria anual, un exemplar do inventario – balance.

Os gastos de administración non poderán superar a porcentaxe fixada na lexislación vixente.

TITULO SEXTO: DA MODIFICACION, AGREGACION OU EXTINCION

Artigo 38.- MODIFICACIÓN DOS ESTATUTOS E DISOLUCIÓN DA FUNDACIÓN

A modificación dos presentes estatutos e a disolución da Fundación non poderá acordarse sen a reunión do Padroado, convocado expresamente para tal obxecto en Xunta Extraordinaria con dous meses de antelación. Tanto unha como outra deberán inscribirse no Rexistro de fundacións de Interese Galego.

A modificación dos estatutos esixirá o cumprimento dos requisitos do artigo 38 do Regulamento de organización e funcionamento das fundacións de Interese Galego e deberá ser aprobada pola consellería que exerza as funcións de Protectorado.

Artigo 39.- Fusión con outra Fundación

O Padroado poderá propor a fusión da Fundación con outra, previo acordo concertado para o efecto con esta última.

O acordo de fusión esixirá o cumprimento dos requisitos establecidos no art. 38.2 do Regulamento de Organización e Funcionamento do Protectorado das Fundacións de Interese Galego.

Artigo 40.- Disolución e extinción da Fundación

A disolución da Fundación procederá nos supostos previstos no artigo 39 do Código Civil ou nos casos recollidos no artigo 38 do Regulamento de funcionamento do Protectorado das fundacións de interese galego.

Artigo 41.- Liquidación e adxudicación do Patrimonio

Acordada a disolución da Fundación, todos os seus bens e dereitos pasarán á Fundación Penzol e, no caso de que esta os rexeitase, pasarán á Editorial Galaxia Sociedade Anónima, sempre de acordo co ordenado na Lexislación vixente.

CLÁUSULA ADICIONAL

En todo caso, o previsto nos presentes Estatutos non implica limitación ou substitución nas competencias que ao Protectorado atribúelle a lexislación vixente, moi especialmente en relación coas autorizacións ou limitacións ás que a Fundación expresamente se somete.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Nun prazo non superior a oito meses de aprobados estes Estatutos, procederase a renovar o mandato dos padroeiros a titulo persoal, así como a elección de Presidente , Secretario e Membros da Comisión de Goberno.

Esta renovación farase anualmente e por metades dos membros do Padroado.

Padroado

Padroado Fundación Isla Couto

Padroado Fundación Isla Couto

Presidente

 • Manuel Meixide Vecino

Vicepresidenta

 • Laura González Novoa

Secretario

 • Pablo Estévez Rodríguez

Vogais

 • Alberte Meixide Gaioso
 • Alfonso Carbajo Isla
 • Alfonso Zulueta de Haz
 • Ana Gueimonde Canto
 • Andrés Torres Queiruga
 • Antón Vidal Andión
 • Celso Gándara
 • Francisco Xavier Martínez Cobas
 • Isabel Diéguez Castrillón
 • Marcelino Agís Villaverde
 • Víctor Fernández Freixanes
 • Xosé L. Pastoriza Rozas
 • Xosé Carlos Morell González
 • Xosé María Pin Millares
 • Xulio Andión

Misión e historia

Ramiro Isla Fotobiografía Blanco Amor

Ramiro Isla Couto

O 31 de decembro de 1987 Xaime Isla Couto, Cristina Novoa Pereira, Manuel Isla Couto e Celso Isla Couto constitúen a Fundación Isla Couto animados pola lembranza do seu finado irmán e cuñado Ramiro Isla Couto (1896-1987). Os seus anceios fundacionais inspiráronse nas que foran as angueiras básicas da vida de Ramiro Isla: o servizo a Galicia e o compromiso persoal coa recuperación da personalidade nacional e cultural galega.

O 30 de xuño de 1989 a Fundación Isla Couto é declarada e recoñecida pola Xunta de Galicia como fundación cultural privada e sen ánimo de lucro. O 1 de xullo de 1989 a Xunta de Galicia declara fundación de interese galego á Fundación Isla Couto (DOG nº 152 de 9 de agosto do 1989).

A Fundación establece os seguintes obxectivos como misión:

1. Colaborar coa Fundación Penzol, especialmente na dotación dunha biblioteca de ciencias humanas, de carácter interdisciplinar, ao servizo dos estudosos da realidade social e histórica de Galicia.

2. A creación dun Instituto Galego de Estudos Comunitarios (IGESCO) que sirva para suscitar a conciencia de comunidade no noso pais.

3. Axudar nas tarefas a prol da inculturación dos valores cristiáns na sociedade galega e, singularmente, no arraizamento e difusión da liturxia vernácula.

Benvida

A Fundación Isla Couto é unha fundación cultural privada de interese galego que ten por obxectivo manter viva a memoria do labor da familia Isla Couto a prol do desenvolvemento social, económico e cultural de Galicia.

A Fundación nace coa vontade de contribuír a “repensar Galicia, proxectar Galicia, facer Galicia” desde a afirmación da súa personalidade cultural e política mais desde a plena conciencia de que “Galicia é, foi e será obra de todos os galegos”, en verbas de Xaime Isla Couto.

Con este motivo a Fundación ten por obxectivo a través das súas actividades:

1. Servir de apoio e estímulo para o desenvolvemento social e cultural da sociedade galega.

2. Estimular unha sociedade civil galega participativa e crítica.

3. Actuar como unha plataforma para o debate e a xeración de coñecemento respecto da realidade galega.

4. Servir como lugar de encontro e foro de debate para todos aqueles que se atopan comprometidos no labor de construír unha comunidade máis autónoma e participativa desde unha perspectiva humanista cristiá.

Portada

A exposición “Xaime Isla: Raíz e utopía de Galicia” chega a Raxó (Poio): desde o 2 de maio de 2017

O martes,  2 de maio,  abrirá as súas portas no Centro Cultural Xaime Illa Couto (Rúa da Igrexa, 16) de Raxó (Poio) a exposición "Xaime Isla:…

Continuar a ler

Fundación Isla Couto, Rúa Vázquez Varela, 54, Vigo. Email: info@fundacionislacouto.org